Objavljeno: .
Ažurirano: 12. travnja 2022.

Džanić, Husein (Mala Kladuša, BiH, 19. X. 1933 − Zagreb, 20. XII. 1994), kemijski inženjer, stručnjak za tehnologije prometa namirnicama.

Na Prirodno-matematičkome fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1964., a doktorirao na kemijskome odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) 1974. disertacijom Prilog poznavanju kemije metalohelata poliokso spojeva. Radio je u laboratorijima Tvornice tanina u Sisku 1956−57., Tvornici lijekova u Sarajevu 1958−60. te tvornici Slobodan Princip Seljo u Vitezu 1960–64. Bio je predavač kemije u gimnaziji u Velikoj Kladuši 1964–67. i na Pedagoškoj akademiji u Petrinji 1967–73. Od 1973. predavao je na Višoj zrakoplovnoj školi u Zagrebu, gdje je od 1979. bio izvanredni profesor te dekan 1980−81. Na Studiju prometnih znanosti u Zagrebu (→ Fakultet prometnih znanosti) predavao je od 1983., kao redoviti profesor od 1984. Predavao je kolegije Tehnologija zrakoplovnog materijala, Tehnologija pogonskih materijala i Poznavanje robe u prometu.

Područja njegova znanstvenoga i stručnoga interesa bile su tehnologije prometa namirnicama, prometna ekologija te industrijska proizvodnja i konzerviranje hrane. Autor je udžbenika i skripata: Praktikum organske kemije (1970), Tehnologija s poznavanjem robe (1974), Tehnologija goriva, maziva i tehničkih tekućina (1975), Tehnologija zrakoplovnog materijala (1982), Tehnologija materijala za tehniku prometa (1985), Tehnologija materijala u prometu (1989), Tehnologija materijala za prometnu tehniku (1995). Njemu u čast, 2000. otvorena je Prva srednja škola dr. Husein Džanić u Velikoj Kladuši.


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

S. Paušek-Baždar: DŽANIĆ, HUSEIN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, 1993., str. 739.

Džanić, Husein
Kemijski inženjer, stručnjak za tehnologije prometa namirnicama.

Opći podatci
Ime
Husein
Prezime
Džanić
Mjesto i datum rođenja
Mala Kladuša (BiH), 19. 10. 1933.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 20. 12. 1995.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje