Objavljeno: .
Ažurirano: 19. listopada 2018.

Elčić, Zvonko (Slavonski Brod, 19. III. 1933), strojarski inženjer, stručnjak za konstrukciju turbina.

Na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu (→ Fakultetu strojarstva i brodogradnje) u Zagrebu diplomirao je 1957. Iste godine zaposlio se u poduzeću → Jugoturbina u Karlovcu, gdje je radio kao konstruktor (1957−64), voditelj konstrukcijskoga ureda (1964−70), glavni inženjer proizvodnje turbina (1970−80., 1985−90), a u ABB Tvornici energetskih postrojenja, pravnome sljedniku Jugoturbine, bio je glavni inženjer (1991−98). Specijalizirao se 1965. u Harkovu u Ukrajini. S radom je počeo konstruirajući turbine manjih jediničnih snaga (150 − 12500 kW), razvijao je konstrukciju cijele porodice jednokućišnih turbina, uhodavao njihovu proizvodnju te otklanjao greške u konstrukciji, a poslije se bavio tehničkim problemima uvođenja u proizvodnju turbina većih jediničnih snaga (iznad 100 MW) te projektiranjem složenih termoenergetskih cjelina. Uveo je decimalni sustav i tipizaciju u konstrukciju parnih turbina. Usporedno je radio kao profesor na Višoj tehničkoj strojarskoj školi u Karlovcu (1965–90), te od 1984. kao viši predavač na Katedri za turbostrojeve Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Umirovljen je 1998.

Autor je knjiga Parne turbine (1983) i Stapni parni strojevi (2012), te suautor poglavlja o parnim i plinskim turbinama u priručniku Praktičar (1973).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 212.

Iz arhive LZMK-a

ELČIĆ, ZVONKO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 4, 1998., str. 29

Elčić, Zvonko
Strojarski inženjer, stručnjak za konstrukciju turbina.

Opći podatci
Ime
Zvonko
Prezime
Elčić
Mjesto i datum rođenja
Slavonski Brod, 19. 03. 1933.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje