Objavljeno: .
Ažurirano: 19. listopada 2018.

Fancev, Mladen (Karlovac, 3. V. 1925 – Zagreb, 19. IV. 1987), brodograđevni inženjer, stručnjak za brodsku hidrodinamiku.

Na brodograđevnom odjelu Tehničkoga fakulteta (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje; FSB) u Zagrebu diplomirao je 1954. te doktorirao 1974. disertacijom Hidrodinamička konstrukcija oblika brodskog trupa minimalnog otpora valova (mentor → S. Šilović). Specijalizirao se iz područja istraživanja gibanja brodova na valovima na sveučilištu Stevens Institute of Technology u Hobokenu, SAD (1961). Od 1954. radio je u Brodarskom naučnom institutu (→ Brodarski institut) u Zagrebu, gdje je bio načelnik Odjela za ispitivanje brodova (1961), za višega znanstvenog suradnika izabran je 1966. Bio je predsjednik prvoga Naučnog vijeća Instituta (1969–72) te voditelj istraživačkih timova za teorijska i eksperimentalna istraživanja (1972–77). Godine 1977. prešao je na FSB kao izvanredni profesor, a redovitim profesorom postao je 1981. Predavao je kolegije Hidromehanika i Mehanika fluida. Od 1977. bio je voditelj Katedre za hidrodinamiku; utemeljio je hidrodinamički laboratorij. Predavao je i na Višoj tehničkoj školi u Zagrebu (1966–70).

Znanstveno se bavio problemima otpora valova i optimiziranjem oblika trupa broda (brodske forme), proračunavanjem značajki ljuljanja broda, projektirao je pasivne tankove za stabilizaciju ljuljanja brodova, razvijao proračunske postupke za potencijalno strujanje oko rotacijski simetričnih tijela, analizirao gibanja zaronjene posude izložene utjecaju valova te unapređivao numeričke metode koje su se primjenjivale u brodskoj hidrodinamici. Autor je knjige Problemi otpora i propulzije brodova (s A. Sentićem, 1956). Bio je suradnik Tehničke enciklopedije LZ-a i Vojne enciklopedije Vojnoizdavačkog zavoda. Za znanstveni prinos u području hidrodinamike dobio je Nagradu »Nikola Tesla« (1978).


Ostali podatci
Vidi još...
Što pročitati?

Brodarski institut 1948–1978. Zagreb, 1978., str. 106.

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 222–223.

M. Sambolek: Profesor Mladen Fancev (1925–1987). Brodogradnja, 56(2005) 4, str. 329.

Iz arhive LZMK-a

T. Delibašić: FANCEV, MLADEN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 4, 1998., str. 128–129.

Fancev, Mladen

Brodograđevni inženjer, stručnjak za brodsku hidrodinamiku.

Opći podatci
Ime
Mladen
Prezime
Fancev
Mjesto i datum rođenja
Karlovac, 03. 05. 1925.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 19. 04. 1987.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja