Objavljeno: .
Ažurirano: 19. listopada 2018.

Ferić, Miljenko (Split, 23. VI. 1936), strojarski inženjer, stručnjak za brodsku hidrodinamiku i cestovna vozila.

Na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) u Zagrebu diplomirao je 1962., a doktorirao 1989. disertacijom Prilog istraživanju kinematičkih i dinamičkih značajki mehanizma sa složenim gibanjem za ispitivanje upravljivosti modela brodova (mentor → O. Muftić). U Brodarskom institutu u Zagrebu radio je 1962−93. pri odjelu brodske hidrodinamike na razvojnim zadatcima u eksperimentalnoj tehnici. Ondje je konstruirao nekoliko uređaja i instrumenata koji se od tada rabe u hidrodinamičkim ispitivanjima te je suautor konstrukcije velikog i malog pobuđivača vibracija brodskoga trupa i nadgrađa. Od 1993. do umirovljenja radio je u Centru za vozila Hrvatske u Zagrebu.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa brodska hidrodinamika, transportni strojevi i cestovna vozila. Autor je knjiga Homologacija cestovnih vozila (1994) i ECE pravilnici i EEC smjernice (s M. Jakovljevićem, 1998). Član je HATZ-a od 1998., član emeritus od 2011.

Ferić, Miljenko
Strojarski inženjer, stručnjak za brodsku hidrodinamiku i cestovna vozila.

Opći podatci
Ime
Miljenko
Prezime
Ferić
Mjesto i datum rođenja
Split, 23. 06. 1936.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Brodarski institut

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje