Objavljeno: .
Ažurirano: 12. prosinca 2018.

Filetin, Tomislav (Zagreb, 29. XII. 1949), strojarski inženjer, stručnjak za materijale.

Diplomirao je 1973., magistrirao 1979. te doktorirao 1986. disertacijom Prilog metodičkom postupku izbora materijala pri konstruiranju (mentor → R. Zgaga) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Na tom je fakultetu bio zaposlen od 1974., redoviti profesor u trajnome zvanju od 2003., umirovljen je 2015. Predavao je kolegije Materijali I–III, Izbor materijala, Recikliranje materijala i niz drugih kolegija iz područja materijala, te obnašao dužnosti predstojnika Zavoda za materijale (1992–96. i 2002–04) i voditelja Katedre za materijale i tribologiju (2010–14). Jedan je od osnivača i voditelja studijskoga smjera Inženjerstva materijala (2004) te Centra za modeliranja u toplinskoj obradi metala (2010–14) pri Fakultetu. Bavio se područjem izbora i primjene materijala pri razvoju proizvoda, metalnih pjena, recikliranja materijala, modeliranja procesa toplinske obradbe metala. Autor je i suautor niza udžbenika poput Izbor materijala pri razvoju proizvoda (2000–13) i Svojstva i primjena materijala (s F. Kovačičekom i J. Indofom, 2002–06) koji predstavljaju temelj stručne literature iz područja materijala. Osnivač je Hrvatskoga društva za materijale i tribologiju (1992), redoviti član HATZ-a od 2002. i član suradnik HAZU-a od 2004. Dobitnik je Nagrade HAZU-a 2000. Godine 2016. izabran je u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Filetin, Tomislav
Strojarski inženjer, stručnjak za materijale.

Opći podatci
Ime
Tomislav
Prezime
Filetin
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 29. 12. 1949.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Nagrada
Nagrada HAZU

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje