Objavljeno: .
Ažurirano: 8. rujna 2023.

Mauro, fra (Venecija, ? – Venecija, 1460), redovnik, geograf i kartograf, autor najpreciznije karte svijeta svog doba.

Od 1433. redovničku službu obnašao je u samostanu reda sv. Mihovila na otoku Muranu kraj Venecije. Sa suradnicima je osnovao kartografsku radionicu u kojoj su izrađivali rukopisne karte svijeta (mappemondi), portulane i topografske karte. Najpoznatiji mu je rad velika okrugla Karta svijeta (Il Mappamundo) iz 1460. Karta je iscrtana u kvadratu (stranice duljine 2,23 m), orijentirana na jug, nema geografsku mrežu ni mjerilo, a spoj je redovničke (samostanske) i ranorenesansne kartografije. Geografski inventar (provincije, gradovi, reljef) Hrvatske prilično je točno ucrtan, što pokazuje da je fra Mauro dobro poznavao Hrvatsku, vjerojatno zahvaljujući onodobnim redovnicima iz hrvatskih krajeva. Oko 1433. izradio je topografsku skicu zapadne Istre i zaleđa (od Poreča do Limskog kanala), na koju je ucrtao mjesta, putove te teritorijalni opseg (granice) samostana sv. Mihovila Limskog. Prema izvorniku te skice poslije je sastavljen bakrorez Topografska karta posjeda svetog Mihovila u Istri (Tabulam hanc topographicam comitatus divi Michaelis Lemmi in Histria) u mjerilu 1 : 30 000, dimenzija 46,7 cm × 35,4 cm.

Mauro, fra
Karta svijeta Il Mappamundo, 1460., Biblioteca Nazionale Marciana, Venecija

Mletački redovnik, geograf i kartograf.

Opći podatci
Ime
Mauro
Mjesto i datum rođenja
Venecija (Italija)
Mjesto i datum smrti
Venecija (Italija), 1460.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje