Objavljeno: .
Ažurirano: 28. listopada 2020.

Fulanović, Davor (Sinj, 29. VI. 1952), strojarski inženjer, popularizator tehničke kulture.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu diplomirao je 1977. Radio je 1979–90. u Elektrotehničkom institutu poduzeća Rade Končar, gdje je bio voditelj odjela i istraživački suradnik u području racionalnoga korištenja energije u procesnoj tehnici i termotehnici (1988–90). Od 1991. radio je u → Tehničkome muzeju Nikola Tesla, gdje je od 1993. bio voditelj Odjela transformacije energije te od 2012. muzejski savjetnik. Ondje je  bio član Upravnog odbora (1994–96), pomoćnik ravnatelja (1998–2007), voditelj i suvoditelj muzejskih zbirki (Crpke, Modeli toplinskih strojeva Kolin, Strojarstvo i dr.) (1999–2016), ravnatelj (2007–11), vršitelj dužnosti ravnatelja (2011–12). Autor je stalnih postava Pokretna moć vatre (1999; → motor) te Obnovljivi izvori i energetska učinkovitost (s H. Bašićem, 2013). Umirovljen je 2016.

Područja su njegova stručnoga interesa strojarstvo, energetika, kućanska tehnika i povijest tehnike. Autor je znanstvenih i stručnih članaka te kataloga muzejskih izložbi. Bio je stalni sudski vještak za područje strojarstva (1996–2008). Od 2003. potpredsjednik je i član izvršnog odbora međunarodne muzejske udruge Srednjoeuropskih udruga tehničkih muzeja (MUT). Za tehničke muzeje i muzeje znanosti i tehnologije u RH obavljao je poslove matičara 2011–16. Dobitnik je nagrade Hrvatskoga muzejskog društva 2005. te godišnje Državne nagrade tehničke kulture »Faust Vrančić« 2014.

Fulanović, Davor
Strojarski inženjer, popularizator tehničke kulture.

Opći podatci
Ime
Davor
Prezime
Fulanović
Mjesto i datum rođenja
Sinj, 29. 06. 1952.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje