Objavljeno: .
Ažurirano: 29. studenoga 2018.

Gold, Hrvoje (Zagreb, 13. XI. 1951), elektrotehnički inženjer, stručnjak za inteligentne transportne sustave.

Diplomirao je 1974., magistrirao 1979. na Elektrotehničkom fakultetu (→ Fakultet elektrotehnike i računarstva) u Zagrebu te doktorirao 1994. disertacijom Doprinos sigurnosti prometa primjenom inteligentnih informacijsko-komunikacijskih modula (mentorica → V. Kos) na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Radio je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu (1974–82), a od 1982. radi na Fakultetu prometnih znanosti, gdje je od 2004. redoviti profesor. Predaje kolegije Umjetna inteligencija, Sustavi prividne stvarnosti u prometu i Prometni geoinformacijski sustavi. Bio je predstojnik Zavoda za inteligentne transportne sustave (2004–06., 2008–14) te osnivač Laboratorija za inteligentne transportne sustave (2012). Obavljao je dužnost prodekana za znanost i vanjsku suradnju (2010–14) te dekana (2014–18) Fakulteta.

Bavi se inteligentnim transportnim sustavima, transportnom logistikom, predviđanjem i upravljanjem prometnim tokovima te razminiranjem. Autor je knjiga Informatika u prometnom inženjerstvu 1 (1995–2005) i Elementi i sklopovi telekomunikacijskih uređaja (sa Z. Kavranom, 1997–98). Istraživač je i voditelj na više domaćih projekata. Osnivač je Udruge Inteligentni transportni sustavi Hrvatska (2005) te član (od 2001) i predsjednik (2005–06) Znanstvenoga vijeća Hrvatskoga centra za razminiranje.

Gold, Hrvoje

Elektrotehnički inženjer, stručnjak za inteligentne transportne sustave.

Opći podatci
Ime
Hrvoje
Prezime
Gold
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 13. 11. 1951.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje