Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Grizelj, Branko (Grginac, 7. X. 1942), strojarski inženjer, stručnjak za oblikovanje metala deformiranjem.

Diplomirao je 1965. na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, a magistrirao 1982. te doktorirao 1995. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu disertacijom Doprinos analizi aksijalno simetričnog savijanja lima (mentor → A. Povrzanović). Kao stručnjak afirmirao se radom u poduzeću Đuro Đaković (1966–90), gdje je bio šef konstrukcijskoga biroa Alata i naprava te direktor RO Proizvodnja industrijskih postrojenja i nuklearne opreme. Od 1979. radio je na Strojarskome fakultetu u Slavonskom Brodu, u zvanju redovitoga profesora od 2003. Umirovljen je 2013. Predavao je kolegije Alati i naprave I–II, Oblikovanje metala deformiranjem I–II, Tehnologičnost proizvoda i dr. Osnovao je Laboratorij za oblikovanje metala deformiranjem, alate i naprave, bio šef Katedre za lijevanje i deformiranje (2007–13) te voditelj poslijediplomskoga studija Proizvodni postupci. Bio je prodekan za nastavu (1995–97., 1999–2003) te prodekan za znanost (1997–99) Fakulteta.

Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa obuhvaćaju proizvodne tehnologije i obradbene sustave u strojarstvu, odn. oblikovanje metala deformiranjem, alate i naprave, obradbene strojeve, tehnologičnost proizvoda. Autor je više sveučilišnih udžbenika, među kojima Oblikovanje metala deformiranjem (2002), Alati i naprave (2004) te Rezni alati: noževi, glodala (2007). Bio je predsjednik udruženja Alata i naprava (1980–85). Počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Osijeku dodijeljeno mu je 2013.

Grizelj, Branko
Strojarski inženjer, stručnjak za oblikovanje metala deformiranjem.

Opći podatci
Ime
Branko
Prezime
Grizelj
Mjesto i datum rođenja
Grginac kraj Bjelovara, 07. 10. 1942.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja