Objavljeno: .
Ažurirano: 19. listopada 2018.

Grubišić, Izvor (Šibenik, 22. II. 1947), brodograđevni inženjer, stručnjak za višekriterijsku računalnu optimizaciju broda.

Diplomirao je 1972., magistrirao 1982. te doktorirao 1989. disertacijom Prognoziranje brzine modernih jedrenjaka kompjuterskom simulacijom (mentor → T. Tabain) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu. Radni vijek proveo je na FSB-u, gdje je biran u zvanje stručnoga suradnika 1972., a za redovitoga profesora izabran je 2001. Umirovljen je 2014. Predavao je kolegije Geometrija broda, Plovnost broda, Konstrukcija malih brodova, Višekriterijski modeli konceptualnog osnivanja broda. Bio je predstojnik Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku (1994–96), osnivač i voditelj Laboratorija za primjenu računala u brodogradnji (1989–95), voditelj Katedre za hidromehaniku plovnih objekata (1996–2014), prodekan (2002–06) i dekan (2006–10) FSB-a.

Područja njegova znanstvenoga i stručnoga interesa obuhvaćaju višekriterijsku optimizaciju, geometriju, stabilnost, otpor i propulziju te osnivanje broda. Razvio je računalni sustav STUDFORM za definiranje brodske forme, koji je javno dostupan i rabi se na hrvatskim brodograđevnim studijima, te generičke konceptualne projektne modele nekoliko tipova brodova. Bio je urednik struke brodogradnja Hrvatske enciklopedije LZ-a.

Grubišić, Izvor

Brodograđevni inženjer, stručnjak za višekriterijsku računalnu optimizaciju broda.

Opći podatci
Ime
Izvor
Prezime
Grubišić
Mjesto i datum rođenja
Šibenik, 22. 02. 1947.
Povezane osobe

Kategorije i područja