Objavljeno: .
Ažurirano: 26. studenoga 2018.

Tabain, Tonko (Vela Luka, 6. II. 1923 – Vela Luka, 30. III. 2010), brodograđevni inženjer, stručnjak za brodsku hidrodinamiku.

Na odjelu za brodogradnju Tehničkoga fakulteta (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje; FSB) u Zagrebu, diplomirao je 1952., a doktorirao 1985. na FSB-u disertacijom Predskazivanje valjanja malih brodova pri istovremenom djelovanju nepravilnih valova i vjetra (mentor → J. Uršić). Radio je u Brodogradilištu Split (1952–59), u Upravi za mornaričkotehnička istraživanja (UMTI) u Splitu (1959–62), te u Institutu za brodogradnju (1963) i Institutu za brodsku hidrodinamiku (1963–67) u Zagrebu koji su 1967., zajedno s Institutom za mornaričko naoružanje i opremu, spojeni u Brodarski institut. Na FSB-u predavao je od 1972., a redoviti je profesor bio od 1985. do umirovljenja 1988. Predavao je kolegije Teorija pomorstvenosti, Osnove oceanografije, Primjena spektralnih metoda u brodskoj hidrodinamici i Gibanje broda na valovima. Na Pomorskome fakultetu u Dubrovniku 1989–92. predavao je Tehničku mehaniku I i II.

U hrvatsku brodograđevnu praksu je kao novost uveo teoriju pomorstvenosti i zauzimao se za njezino uvođenje u nastavu na hrvatskim pomorskim fakultetima. Bavio se razvojem hidrodinamike njihanja broda na valovima, a istodobno je pokrenuo i istraživanja morskoga okoliša, posebice vjetra i valova, što je rezultiralo suradnjom s Hidrometeorološkim zavodom SR Hrvatske i unapređenjem pomorske meteorološke djelatnosti u nas. Izradio je više projekata i proračuna pomorstvenosti brodova i građevinskih objekata koji su izloženi opterećenjima valova. Kao rezultat dugogodišnjih istraživanja i mjerenja spektra energije valova objavio je prvi standard stanja Jadranskoga mora – Tabainov spektar, koji se odmah nakon objavljivanja počeo primjenjivati u brodograđevnoj struci i znanosti.


Ostali podatci
Vidi još...
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 232–233.

V. Ćorić: Tabainov spektar. Brodogradnja, 61(2010) 2, str. 187–191.

J. Lovrić: In memoriam. Prof. dr. sc. Tonko Tabain. Naše more, 57(2010) 1–2, str. 102.

Tabain, Tonko

Brodograđevni inženjer, stručnjak za brodsku hidrodinamiku.

Opći podatci
Ime
Tonko
Prezime
Tabain
Mjesto i datum rođenja
Vela Luka, 06. 02. 1923.
Mjesto i datum smrti
Vela Luka, 30. 03. 2010.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje