Objavljeno: .
Ažurirano: 4. listopada 2021.

Gyiketta-Ogrizek, Marija (Marica) (Zagreb, 11. IV. 1911 – Zagreb, 18. V. 1988), kemijska inženjerka, modernizatorica nastave analitičke kemije.

Diplomirala je na Kemijsko-inženjerskom odjelu Tehničkoga fakulteta (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu 1937., gdje je doktorirala 1964. disertacijom Ispitivanje mogućnosti odjeljivanja malih količina antimona u metalnom kositru primjenom ionskih izmjenjivača pomoću radioaktivnih izotopa, koju je izradila 1963. pod vodstvom Ewalda Blasiusa na Tehničkome sveučilištu u Berlinu (TU Berlin). Od 1938. radila je u Zavodu za anorgansku kemijsku tehnologiju Fakulteta, od 1972. kao izvanredna profesorica; umirovljena je 1978. Predavala je kolegij Analitička kemija I, te modernizirala nastavu toga područja uvodeći semimikro tehniku separacije kationa i aniona. Bila je predstojnica Zavoda za analitičku kemiju (1970–78) i pročelnica Kemijsko-tehnološkog odjela (1970–72). Autorica je više udžbenika iz kvalitativne i kvantitativne analitičke kemije koji su dugo bili u uporabi, primjerice Semimikro kvalitativna analiza. Praktični dio (1960–76), Kvalitativna anorganska kemijska analiza (s B. Rašica i I. Mihaljevićem, 1974), Semimikro kvalitativna kemijska analiza (s I. Eškinjom, 1976), Kvalitativna kemijska analiza. Praktični dio (sa Z. Šoljićem, 1976).


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Kaštelan-Macan: Vizionari kemijsko-inženjerskoga studija. Zagreb, 2004., str. 195–203.

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919. – 2009. Zagreb, 2009., str. 265.

Iz arhive LZMK-a

M. Kaštelan-Macan: GYIKETTA-OGRIZEK, MARIJA. Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 351.

Gyiketta-Ogrizek, Marija

Kemijska inženjerka, modernizatorica nastave analitičke kemije.

Opći podatci
Ime
Marija (Marica)
Prezime
Gyiketta-Ogrizek
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 11. 04. 1911.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 18. 05. 1988.

Kategorije i područja
Kategorija