Objavljeno: .
Ažurirano: 6. studenoga 2018.

Hrvatsko znanstveno društvo za promet (HZDP), udruga stručnjaka iz područja prometa i drugih područja povezanih s prometom. Sljednik je Saveza prometnih inženjera Hrvatske osnovanoga 1977., a djelovala je 1993–2017. u Zagrebu. Jedan od osnivača bio je → Juraj Mađarić.

Udruga je pridonijela unapređenju hrvatske prometne znanosti i struke izradbom stručnih i znanstvenih projekata, elaborata i studija, te organiziranjem kongresa, seminara i drugih skupova. Redovito je organizirala godišnji međunarodni simpozij Prometni sustavi, a povremeno i međunarodni Europski prometni kongres (2004. i 2015). Od 1978. objavljuje znanstveno-stručni časopis → Suvremeni promet. Udruga je bila član Europske asocijacije znanstvenih društava za promet (European Platform of Transport Sciences).

Hrvatsko znanstveno društvo za promet
Udruga koja okuplja stručnjake iz područja prometa i iz drugih područja koja su povezana s prometom; osnovana je 1993. u Zagrebu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1993.
Godina prestanka rada
2017.
Povezane osobe
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Područje