Objavljeno: .
Ažurirano: 26. listopada 2018.

Mađarić, Juraj (Cvetkovec kraj Koprivnice, 6. X. 1920 – Zagreb, 6. XII. 1995), ekonomist i prometni stručnjak.

Diplomirao je 1964. na Visokoj privrednoj školi u Zagrebu te doktorirao 1969. disertacijom Funkcije špedicije u međunarodnoj robnoj razmjeni SFR Jugoslavije na Ekonomskome fakultetu u Rijeci. Predavao je na Saobraćajnoj tehničkoj školi, potom na Višoj školi za cestovni saobraćaj u Zagrebu, koje je bio jedan od osnivača i prvi direktor (1970–72). Od 1986. bio je redoviti profesor na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, gdje je predavao kolegije Ekonomika prometa i Međunarodna špedicija. Pridonio je promicanju prometne znanosti i struke u javnosti, a uz znanstvene i stručne radove objavio je više udžbenika i knjiga. Autor je djela Prijevoz robe i putnika željeznicom (1960), Ekonomika saobraćaja (1971), Transportno osiguranje (1976), Leksikon kratica iz saobraćaja, vanjske trgovine i osiguranja (1979) te Međunarodna špedicija (1971) koje je doživjelo nekoliko izdanja. Utemeljio je → Hrvatsko znanstveno društvo za promet 1993.

Mađarić, Juraj
Ekonomist i prometni stručnjak.

Opći podatci
Ime
Juraj
Prezime
Mađarić
Mjesto i datum rođenja
Cvetkovec kraj Koprivnice, 06. 10. 1920.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 06. 12. 1995.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje