Objavljeno: .
Ažurirano: 12. ožujka 2024.

Suvremeni promet, znanstveno-stručni časopis za teoriju i praksu prometa, koji je izlazio od 1978. do 2017. Podnaslov je u početku glasio Časopis za pitanja teorije i prakse prometa, a od 1982. Dvomjesečni časopis za pitanja teorije i prakse prometa. Prvi izdavač časopisa bio je Institut prometnih znanosti (1979–91), a potom → Hrvatsko znanstveno društvo za promet (od 1992).

Izlazio je različitim ritmom, u početku dva (1979), a zatim četiri puta na godinu (1980). Godine 1991. objavljen je samo jedan broj, 1992. i 1993. nije objavljen nijedan broj, a od 1994. izlazio je šest puta na godinu. Od 1993. godišnji izbor članaka tiskao se u posebnom izdanju na engleskome jeziku Modern Traffic, kojemu je izdavač Institut za strojarstvo Sveučilišta u Mostaru, a suizdavač Hrvatsko znanstveno društvo za promet. Časopis je imao međunarodno uredništvo i bio je indeksiran u dvjema međunarodnim bazama podataka.

Glavni urednici časopisa Suvremeni promet
Ivan Liović 1979–83.
Ivica Prga 1983–89.
Ivan Liović 1989–91.
Franko Rotim od 1991.

 

Suvremeni promet
Naslovnica znanstveno-stručnog časopisa Suvremeni promet, 4. godište, 1982., Institut prometnih znanosti, Zagreb

Znanstveno-stručni časopis za teoriju i praksu prometa, koji je izlazio od 1978. do 2017.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
1978.
Prestanak izlaženja
2017.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje