Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2018.

Ivušić, Vinko (Vela Luka, 21. III. 1946), strojarski inženjer, stručnjak za tribološka ispitivanja.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu diplomirao je 1970., magistrirao 1979. te doktorirao 1986. disertacijom Utjecaj mikrostrukture materijala na otpornost abrazijskom trošenju (mentor → R. Zgaga). Radio je u tvornici Nikola Tesla u Zagrebu (1970−71) i u brodogradilištu Montmontaža – Greben u Veloj Luci (1971−74). Na Fakultetu radi od 1974., gdje je od 1997. redoviti profesor. Predavao je kolegije Materijali I−II, Struktura i svojstva materijala, Izbor materijala, Tribologija. Voditelj je Katedre za materijale i tribologiju (od 1997).

Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa su izbor, istraživanje i primjena materijala, ponajprije materijala otpornih na trošenje. Autor je udžbenika Tribologija (1998). Predsjednik je Hrvatskoga društva za materijale i tribologiju. Dobitnik je Godišnje državne nagrade za znanost (2000).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 204.

Ivušić, Vinko
Strojarski inženjer, stručnjak za tribološka ispitivanja.

Opći podatci
Ime
Vinko
Prezime
Ivušić
Mjesto i datum rođenja
Vela Luka, 21. 03. 1946.
Povezane osobe
Povezana poduzeća
Nikola Tesla, Zagreb
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje