Objavljeno: .
Ažurirano: 14. listopada 2021.

Jalšenjak, Ivan (Zagreb, 25. VIII. 1941), kemijski inženjer, stručnjak za farmaceutsku tehnologiju.

Na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta diplomirao je 1966., a na Farmaceutsko-biokemijskome fakultetu doktorirao 1975. disertacijom Reološko mjerenje interakcija čestica monodisperznih polimernih suspenzija (mentor → I. Štivić). Radio je 1966–67. u Institutu organske kemije Sveučilišta u Zagrebu. Od 1968. radio je na Farmaceutsko-biokemijskome fakultetu, od 1988. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Farmaceutska tehnologija I, Biofarmacija s farmakokinetikom i Terapijski sustavi. Bio je predstojnik Zavoda za farmaceutsku tehnologiju 1982–2006., voditelj poslijediplomskoga studija farmaceutske tehnologije 1982–95., prodekan 1980–85. te dekan Fakulteta 1989–93. i 2003–06. Usavršivao se na sveučilištima u Londonu 1975–76. te Tokyju 1979., gdje je 1994. bio gostujući profesor. Umirovljen je 2006.

Područja su njegova znanstvenoga interesa produženo i kontrolirano oslobađanje te učinak lijekova i drugih biološki aktivnih tvari, terapijski sustavi iz reda mikročestica (mikrokapsule, liposomi i mikrosfere) te kinetika i mehanizam uklapanja djelatne tvari u matricu lijeka i njezino oslobađanje. U području farmaceutske tehnologije znatno je unaprijedio nastavni i znanstveni rad. Autor je udžbenika Osnove farmaceutske tehnologije I (s V. Vidmar, 1984), Farmaceutika (s V. Jalšenjak i J. Filipović-Grčić, 1998) te Praktikuma farmaceutske tehnologije (s I. Štivićem, 1977). Dobitnik je Nagrade »Ruđer Bošković« 1993. i Godišnje nagrade za znanost 2002. Od 2012. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

V. Grdinić: Farmaceutsko-biokemijski fakultet. 120 godina iskustva i napretka. Zagreb, 2002, str. 144–146.

N. Kujundžić: Spomenica u povodu 130. obljetnice nastave farmacije. Farmaceutsko-biokemijski fakultet 1882–2012. Zagreb, 2012., str. 56–57.

Iz arhive LZMK-a

V. Grdinić: JELŠENJAK, IVAN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 6, 2005., str. 286–287.

Jalšenjak, Ivan

Kemijski inženjer, stručnjak za farmaceutsku tehnologiju.

Opći podatci
Ime
Ivan
Prezime
Jalšenjak
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 25. 08. 1941.
Povezane osobe
Štivić, Ivan
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija