Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Štivić, Ivan (Batrina kraj Nove Gradiške, 18. I. 1912 – Zagreb, 9. XII. 2003), farmaceut i kemičar, stručnjak za farmaceutsku tehnologiju.

Na Farmaceutskom učevnom tečaju Mudroslovnoga fakulteta u Zagrebu (danas Filozofski fakultet) diplomirao je 1935. Ondje je započeo studij kemije, koji je završio u Leipzigu. U Institutu za farmaciju Filozofskoga fakulteta u Leipzigu doktorirao je 1940. disertacijom Untersuchung über die Veränderung der Inhaltsstoffe des Mutterkorns durch äussere Einflüsse. U Banovinskom zavodu za proizvodnju lijekova PLIBAH (poslije → Pliva) u Zagrebu radio je 1941–62., gdje je bio voditelj proizvodnje, istraživanja i razvoja (1945–49) te tehnički direktor (1949–55). Od 1948. radio je na Farmaceutskome fakultetu (→ Farmaceutsko-biokemijski fakultet), od 1962. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Industrijska proizvodnja lijekova, Farmaceutska tehnologija i Kozmetologija. Bio je predstojnik Zavoda za farmaceutsku tehnologiju 1962–82., osnovao je poslijediplomski studij i specijalizaciju iz farmaceutske tehnologije, bio dugogodišnji član Savjeta fakulteta i njegov predsjednik (1958–60. i 1964–66) te dekan 1968–70. Umirovljen je 1982. Naglašavao je važnost farmaceuta u preventivnom i kurativnom djelovanju u manjim mjestima te pozivao na suradnju farmaceuta i liječnika kao zdravstvenih djelatnika. Autor je udžbenika Parenteralne otopine (1961), Praktikum farmaceutske tehnologije (1968) i Kozmetologija (1982). Suosnivač je časopisa Acta Pharmaceutica Jugoslavica, kojega je 1953–68. bio glavni urednik.

Štivić, Ivan
Farmaceut i kemičar, stručnjak za farmaceutsku tehnologiju.

Opći podatci
Ime
Ivan
Prezime
Štivić
Mjesto i datum rođenja
Batrina kraj Nove Gradiške, 18. 01. 1912.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 09. 12. 2003.
Povezane osobe
Povezana poduzeća
Povezani časopisi

Kategorije i područja