Objavljeno: .
Ažurirano: 4. studenoga 2021.

Jedinstvo, tvornica procesne opreme za prehrambenu i kemijsku industriju, osnovana 1946. sa sjedištem u Zagrebu. Proizvodnja je započela u prostoru nacionalizirane obrtničke kotlarske radionice u zagrebačkoj Ilici 152 s petnaestak radnika kvalificiranih za izradbu proizvoda od obojenih metala. Godine 1947. servisni odjel i proizvodnja (vinogradarske prskalice, cisterne, rakijski kotlovi, kuhinje, vakuumski isparivači, pokretne pekare za vojne potrebe) preseljeni su u dograđeno i prilagođeno skladište u Remetincu. Postrojenje je djelomično osuvremenjeno alatnim strojevima, strojevima za oblikovanje lima i aparatima za zavarivanje te različitim alatom nabavljenim iz ratnih reparacija. Tvornica je 1947. dobila metalske radnike dviju nacionaliziranih obrtničkih radionica pa je broj zaposlenika porastao je na 90.

Kako je 1947. Jedinstvo bilo proglašeno državnim poduzećem od saveznoga značaja, uz odobrenje Ministarstva teške industrije FNRJ naručilo je strojeve iz inozemstva te je započelo izgradnju industrijskoga kompleksa u Jankomiru. Zbog ambicioznih rokova za pokretanje proizvodnje u novoj tvornici, pri izgradnji prvih tvorničkih objekata pomagale su omladinske brigade, pa je službeni naziv poduzeća do početka 1960-ih bio Omladinska tvornica Jedinstvo (OTJ). Redovita proizvodnja u dovršenoj glavnoj hali (s približno 500 zaposlenika) započela je potkraj 1948., a preostali objekti izgrađeni su tijekom sljedećih desetljeća. Isprva se proizvodio velik broj raznih proizvoda (200–250) uglavnom u malim serijama. Prioritetna proizvodnja obuhvaćala je narudžbe za JNA (pokretne kuhinje, pekare, praonice rublja, plutače za protuminske mreže i dr.), izradbu rudničkih žičara, uređaje za prehrambenu i kemijsku industriju, industriju cementa i papira, te za eksploataciju nafte. Kako je tvornici nedostajalo visokoobrazovanih kadrova i kvalificiranih radnika metalske struke, 1949. osnovana je industrijska škola. Sredinom 1950-ih stručno i kadrovski ojačan je Projektno-konstrukcijski ured u kojem je tada radilo pedesetak inženjera i tehničara.

Zbog smanjene potražnje za proizvodima Jedinstva, nakon 1952. proizvodnja se morala preustrojiti. Do sredine 1960-ih proizvodni program bio je usmjeren na razvoj tehnoloških i konstrukcijskih rješenja za proizvodnju postrojenja za preradbu i konzerviranje voća i povrća, postrojenja za preradbu ribe, mljekare, uljare, špiritane, klaonice, šećerane, pivovare, postrojenja za farmaceutsku industriju, industriju boja i lakova, industriju građevnoga materijala, ferolegura, umjetnih smola, oprema za cementare i rafinerije nafte te praonice rublja, a dio inovacija je patentiran (npr. postupak za cirkulacijsko isparavanje soka i pripadajuću isparnu stanicu koja se rabila u procesu preradbe rajčice). Poduzeće se usporedno s preusmjeravanjem proizvodnje pokušalo probiti i na inozemna tržišta. Tako je 1956–57. u SSSR izvezlo 12 linija za preradbu rajčica, a u Italiju 1959. uređaje i licence za tehnologiju preradbe rajčica. Početkom 1960-ih izvoz procesne opreme (automatske i kontinuirane linije za preradbu rajčica, uređaji za ekstrakciju i koncentraciju arome voćnih sokova, isparne stanice) obuhvaćao je 20–30% ukupne proizvodnje, a početkom 1970-ih Jedinstvo je izvozilo u većinu europskih zemalja, SAD te na tržišta južnoameričkih, azijskih i afričkih zemalja. Zbog rasta udjela izvoza u ukupnoj proizvodnji te povećanja prodaje intelektualnih usluga temeljenih na vlastitim znanjima, tehnologijama i projektnim rješenjima, reorganizacijom 1968. osnovani su odjeli proizvodnje, inženjeringa, istraživačko-razvojnog instituta i zajedničkih poslova. Primjenom Zakona o udruženom radu poduzeće je 1976. reorganizirano u SOUR, a 1977. udružilo se sa zagrebačkim Institutom za procesnu tehniku (proizvodio pumpne agregate, volumetrijske i kinetičke pumpe), te 1978. s čakovečkim → Metalcem (sv. 1) (proizvodio male alatne strojeve). Usporedno s razvojem proizvodnje rastao je i broj zaposlenika (1965–75. od 950 do 1150).

Proizvodnja, druga polovica XX. st.

Sredinom 1980-ih Jedinstvo je uglavnom proizvodilo postrojenja i opremu za prehrambenu industriju (postrojenja za preradbu voća i povrća, mlijeka, mesa, ribe, jaja, za proizvodnju bezalkoholnih pića, isparne stanice, stanice za pasterizaciju s pločastim izmjenjivačima, oprema za sušare, pivovare i šećerane), a manje opremu za kemijsku, petrokemijsku i farmaceutsku industriju. Od ukupno 2500 zaposlenika SOUR-a Jedinstvo, na razvoju i pripremi proizvodnje radilo je oko 300 inženjera strojarstva, tehnologa, konstruktora i tehničara. Do 1990. Jedinstvo je postalo jedno od najuspješnijih poduzeća u SFRJ. Poduzeće je prihode djelomično ulagalo u izgradnju novih objekata (hala strojne obradbe, nova hala za montažu) te u nabavu različitih specijalnih i visokoproduktivnih strojeva. Iako je proizvodnja djelomično modernizirana pa se nastavio izvoz (sredinom 1980-ih 70–80% ukupnih prihoda) u SSSR, zemlje istočne Europe, Bliskoga istoka, Afrike i Azije, tvornica nije bila konkurentna na zapadnoeuropskim tržištima jer joj poslovanje nije bilo dovoljno učinkovito – proizvodni je pogon zastario, a proizvodni je asortiman bio preširok.

Nakon raspada SSSR-a početkom 1990-ih i smanjenja narudžbi te drugih otegotnih uvjeta poslovanja (carinskih ograničenja, otežane naplate isporučenih dobara i razdvajanje od čakovečkog Metalca sredinom 1990) Jedinstvo je poslovalo sa sve više poteškoća. Pretvorbu u dioničko društvo (1992) i privatizaciju vlasništva (1998–2000) pratio je smanjeni opseg posla i drastično smanjenje broja zaposlenika. Nakon što su u pogone Jedinstva tijekom 1995. useljeni oprema i djelatnici Ministarstva obrane RH dio njegova zemljišta, nekretnina i opreme prenesen je na RH, a dio je prodan (1996–2002) ili je pripao vjerovnicima. Nakon stečajnoga postupka (2002) u preostalom je dijelu proizvodnih pogona u Jankomiru 2005. s poslovanjem započelo poduzeće Jedinstvo – Novo d. o. o. koje proizvodi strojeve za industriju hrane, pića i duhana (2020. imalo je desetak zaposlenika).


Ostali podatci
Što pročitati?

Jedinstvo 1946–1986. Zagreb, 1986.

Jedinstvo

Tvornica procesne opreme za prehrambenu i kemijsku industriju, osnovana 1946. sa sjedištem u Zagrebu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1946.
Prijašnji nazivi

Omladinska tvornica Jedinstvo (1947-poč. 1960-ih)

SOUR Jedinstvo (1976-90)

Jedinstvo, poduzeće za inženjering i proizvodnju procesne opreme s potpunom odgovornošću (1990-92)

Jedinstvo (1992-2002)

Jedinstvo Novo (od 2005)

Povezane osobe
Povezana poduzeća

Kategorije i područja