Objavljeno: .
Ažurirano: 22. listopada 2018.

Jelaska, Damir (Split, 25. III. 1947), strojarski inženjer, stručnjak za elemente strojeva.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu diplomirao je 1971. i magistrirao 1980., a na Tehničkome fakultetu u Rijeci doktorirao 1982. disertacijom Prilog optimalnom izboru faktora pomaka profila za parove evolventnih zupčanika.

Radio je kao brodski strojar u Jadroplovu iz Splita (1965–66), predavao na Mornaričkoj vojnoj akademiji (1973–84) te bio voditelj odjela za razvoj novih proizvoda u brodogradilištu Brodosplit (1984–87). Od 1987. do umirovljenja 2015. radio je na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, u zvanju redovitoga profesora od 1998. Bio je predstojnik Zavoda za strojarstvo i brodogradnju (1994–96. i 2004–05) te šef Katedre za elemente strojeva (1987–2015). Predavao je kolegije Elementi strojeva, Metalne konstrukcije, Tehničko crtanje, Prenosnici snage i gibanja te Tribologija.

Autor je sveučilišnih udžbenika Cilindrični zupčanici (2003), Elementi strojeva (2007), Zupčanici i zupčani prijenosi (2011), Gears and Gear Drives (2012) te patenata hibridnih prijenosnika s neovisno upravljanom brzinom vrtnje, trokomponentne miješalice i sapnice za propeler izvanbrodskih motora. Za prototipove različitih kondenzatora, uređaja i strojeva, koje su proizvodila poduzeća Jugoplastika, Alatplast, Majaplast i Brodosplit, višestruko je nagrađivan. Redoviti je član HATZ-a od 2010.

Jelaska, Damir
Strojarski inženjer, stručnjak za elemente strojeva.

Opći podatci
Ime
Damir
Prezime
Jelaska
Mjesto i datum rođenja
Split, 25. 03. 1947.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje