Objavljeno: .
Ažurirano: 5. studenoga 2021.

Jiruš, Bohuslav (Prag, 17. X. 1841 – Prag, 16. XI. 1901), liječnik, botaničar i farmakognostičar, jedan od pokretača studija farmacije u Zagrebu.

Studij je završio u Pragu, gdje je 1865. promoviran u doktora medicine i kirurgije. Bio je asistent u Zookemijskom zavodu u Pragu od 1870., a od 1875. radio je na tadašnjem Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu. Ondje je utemeljio Botaničko-fiziološki zavod, kojega je bio predstojnik 1875–86., te prvi profesor botanike. Nastavu iz botanike, u koju je uveo anatomiju, morfologiju, fiziologiju i patologiju bilja, organizirao je prema suvremenim načelima srednjoeuropskih sveučilišta. Osnovao je herbarijsku zbirku (u kojoj je tijekom vremena skupio oko 10 000 biljaka), opremio laboratorij te uredio knjižnicu Zavoda. S → Vinkom Dvořákom (sv. 4) i → Gustavom Janečekom na Fakultetu je 1882. osnovao Farmaceutski učevni tečaj (→ Farmaceutsko-biokemijski fakultet), na kojem je potom bio prvi profesor farmakognozije i botanike. Bio je dekan Fakulteta te je na poziv Senata Sveučilišta u Zagrebu 1886. izradio prijedlog za osnivanje Medicinskoga fakulteta. Radio je na utemeljenju Botaničkoga vrta u Zagrebu, što je 1889. ostvario njegov nasljednik → Antun Heinz. Bio je glavni urednik Liečničkog viestnika 1883. te autor karte o razdiobi biljnoga svijeta koja je objavljena u knjizi Iz bilinskoga svieta (M. Kišpatić, 1884). Od 1886. rad je nastavio na Karlovu sveučilištu u Pragu. Ondje je 1889. imenovan zdravstvenim, 1892. vladinim, a 1896. dvorskim savjetnikom.


Ostali podatci
Što pročitati?

N. Kujundžić: Spomenica u povodu 130. obljetnice nastave farmacije. Zagreb, 2012., str. 44.

Iz arhive LZMK-a

I. Šugar: JIRUŠ, BOHUSLAV. Hrvatski biografski leksikon, sv. 6, 2005., str. 494–495.

Jiruš, Bohuslav

Liječnik, botaničar i farmakognostičar, jedan od pokretača studija farmacije u Zagrebu.

Opći podatci
Ime
Bohuslav
Prezime
Jiruš
Mjesto i datum rođenja
Prag (Češka), 17. 10. 1841.
Mjesto i datum smrti
Prag (Češka), 16. 11. 1901.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija