Objavljeno: .
Ažurirano: 7. listopada 2021.

Heinz, Antun (Zagreb, 15. II. 1861 – Zagreb, 21. I. 1919), botaničar i bakteriolog, utemeljitelj zagrebačkoga Botaničkog vrta.

Na prirodoslovnom odjelu Mudroslovnog fakulteta (→ Prirodoslovno-matematički fakultet; sv. 4) u Zagrebu diplomirao je 1883. i doktorirao 1887. disertacijom O sjemenoj lupini uobće, napose anatomija i poviest njezinoga razvoja u Centrosperma. Radio je u Velikoj gimnaziji u Zagrebu 1883–86., a potom na Botaničko-fiziološkome zavodu Fakulteta, gdje je bio asistent → Bohuslava Jiruša. Naslijedivši njegovo mjesto, od 1887. bio je profesor opće i sistematske botanike te je uveo nastavu bakteriologije. Predstojnik Botaničko-fiziološkoga zavoda bio je 1888–1913., a rektor Sveučilišta u Zagrebu 1905–06. Umirovljen je 1913. Predavanja je držao i za studente farmacije (→ Farmaceutsko-biokemijski fakultet) i šumarstva (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije).

U početcima bakteriologije u Hrvatskoj, za potrebe medicinske i epidemiološke službe, u Zavodu je organizirao obavljanje pretraga, koje je i sam provodio 1886–1907. Posebice se bavio istraživanjem kolere i tuberkuloze. Godine 1889. ostvario je nastojanja B. Jiruša te započeo uređenje Botaničkoga vrta u Zagrebu koji je, zahvaljujući velikom broju biljnih vrsta iz svih krajeva svijeta, bio među najbolje osmišljenim onodobnim botaničkim vrtovima. Autor je knjiga Kratka nauka o bakterijama (1891), Briofiti zagrebačke okolice (1889) i Ueber Scolopendrium hybridum (O vrsti Scolopendrium hybridum, 1890).


Ostali podatci
Što pročitati?

F. Tućan: Antun Heinz. Glasnik Hrvatskoga prirodoslovnoga društva, 31(1919), str. 116–121.

Iz arhive LZMK-a

J. Šikić: HEINZ, ANTUN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 500.

Heinz, Antun

Botaničar i bakteriolog, utemeljitelj zagrebačkoga Botaničkog vrta.

Opći podatci
Ime
Antun
Prezime
Heinz
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 15. 02. 1861.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 21. 01. 1919.
Povezane osobe
Povezane ustanove