Objavljeno: .
Ažurirano: 22. listopada 2018.

Juraga, Ivan (Šibenik, 22. VII. 1952), strojarski inženjer, stručnjak za zavarivanje korozijski postojanih materijala.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu diplomirao je 1976., magistrirao 1985. i doktorirao 1994. disertacijom Utjecaj uvjeta zavarivanja visokolegiranih čelika na otpornost prema rupičastoj koroziji (mentor → S. Kralj). Radio je u poduzeću Montmontaža kao odgovorni inženjer za zavarivanje (1977−79). Od 1980. radi na Fakultetu, od 2007. kao redoviti profesor. Predaje kolegije Zavarivanje u brodogradnji, Mehanizmi zaštite od korozije te Korozija i zaštita. Bio je voditelj Laboratorija za zavarivanje (1981−85., 1989−94), Katedre za zaštitu materijala (1997−2012), predstojnik Zavoda za zavarene konstrukcije (1998−2000., 2014−15) te dekan Fakulteta (2010−14).

Područja njegova znanstvenoga i stručnoga interesa uključuju korozijske fenomene u području zavarenih spojeva visokolegiranih čelika te zavarivanje korozijski postojanih materijala. Suautor je knjiga Reparaturno zavarivanje (1994), Pogreške u zavarenim spojevima (1998−2015), Korozija i zaštita premazima (2014). Glavni je urednik časopisa Zavarivanje od 1996. Član je nadzornoga i poslije upravnoga odbora Hrvatskoga društva za tehniku zavarivanja od 1982., kojega je bio tajnik u dvama mandatima (1983−93).

Juraga, Ivan

Strojarski inženjer, stručnjak za zavarivanje korozijski postojanih materijala.

Opći podatci
Ime
Ivan
Prezime
Juraga
Mjesto i datum rođenja
Šibenik, 22. 07. 1952.
Povezane osobe
Povezana poduzeća
Montmontaža d. d.
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje