Objavljeno: .
Ažurirano: 23. listopada 2018.

Kralj, Slobodan (Subotica, 7. IV. 1945), strojarski inženjer, stručnjak za zavarivanje.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu diplomirao je 1971., magistrirao 1979. te doktorirao 1985. disertacijom Utjecaj podloga pri zavarivanju na veličinu uzdužne sile stezanja u zavaru (mentor → S. Jecić). Radio je kao tehnolog za zavarivanje u pogonu velikih rotacijskih strojeva tvornice Rade Končar u Zagrebu (1971−73). Od 1973. radio je na Fakultetu, od 1996. kao redoviti profesor, a umirovljen je 2006. Predavao je kolegije Zavarivanje, Tehnologija II−III, Strojevi i uređaji za zavarivanje, Tehnologično oblikovanje zavarenih konstrukcija i Metalurgija zavarivanja. Bio je voditelj Laboratorija za zavarivanje (1985−89), predstojnik Zavoda za tehnologiju (1992−97), voditelj Katedre za zavarene konstrukcije (od 1989) te dekan Fakulteta (1996−98). Predavao je na Fakultetu strojarstva i računarstva u Mostaru od 1993.

Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa su podvodno mokro zavarivanje, razvoj dodatnih materijala za zavarivanje, lemljenje, lijepljenje dodatnih materijala za zavarivanje, robotika u zavarivanju te primjena lasera. Suautor je udžbenika Osnove zavarivačkih i srodnih postupaka (sa Š. Andrićem, 1992) te djela Laserska tehnika. Priručnik (sa Z. Kožuhom i T. Misirom, 2015) i Zavarivački i srodni postupci. Priručnik (sa Z. Kožuhom, Š. Andrićem i J. Eržišnik, 2015). Bio je glavni urednik časopisa Zavarivanje (1979−89) te predsjednik Hrvatskoga društva za tehniku zavarivanja (1989−93).


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

D. Taboršak, R. Krog: KRALJ, SLOBODAN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 8, 2013., str. 28–29.

Kralj, Slobodan

Strojarski inženjer, stručnjak za zavarivanje.

Opći podatci
Ime
Slobodan
Prezime
Kralj
Mjesto i datum rođenja
Subotica (Srbija), 07. 04. 1945.
Povezana poduzeća
Končar – elektroindustrija d. d.
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje