Objavljeno: .
Ažurirano: 22. listopada 2018.

Justinijanović, Juraj (Stari Grad, 8. III. 1895 – Zagreb, 26. VII. 1965), matematičar, stručnjak za nacrtnu geometriju.

Matematiku i nacrtnu geometriju studirao je na filozofskim fakultetima u Grazu, Beogradu i Zagrebu, gdje je na Tehničkoj visokoj školi i diplomirao 1921. te doktorirao 1924. disertacijom Određivanje krivulja drugoga stepena s obzirom na imaginarne odredbene dijelove, a uz pripomoć prostornih relacija. Bio je asistent pri Katedri za nacrtnu geometriju na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu (1919–21), gimnazijski profesor u Splitu (1921–26), profesor nacrtne geometrije i više matematike na Pomorskoj vojnoj akademiji u Dubrovniku (1926–41) te profesor na Višoj pedagoškoj školi u Zagrebu (1942–52). Od 1952. radio je na Tehničkome fakultetu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) u Zagrebu, od 1956. kao redoviti profesor. Predavao je i u Geometrijskom zavodu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta (1948–60). Bavio se nacrtnom geometrijom, posebice stereografskom projekcijom s pomoću koje je riješio neke probleme krivulja drugoga stupnja i probleme u kristalografskoj geometriji. Autor je knjiga Sferna trigonometrija (1956) i Nacrtna geometrija I–III (1960).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 237–238., 253.

Iz arhive LZMK-a

S. Kutleša: JUSTINIJANOVIĆ, JURAJ. Hrvatski biografski leksikon, sv. 6, 2005., str. 661–662.

Justinijanović, Juraj
Matematičar, stručnjak za nacrtnu geometriju.

Opći podatci
Ime
Juraj
Prezime
Justinijanović
Mjesto i datum rođenja
Stari Grad na Hvaru, 08. 03. 1895.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 26. 07. 1965.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje