Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2018.

Kahle, Franjo (Banja Luka, 5. V. 1905 – Zagreb, 6. III. 1987), strojarski inženjer, stručnjak za tekstilne strojeve.

Diplomirao je 1935. na strojograđevnom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu. Radio je u Tvornici vagona, strojeva i mostova u Slavonskom Brodu (1937–46). U Zagrebu je vodio konstrukcijski ured Zemaljske uprave metalne industrije Hrvatske do 1947. i konstrukcijski odjel Industrijskoga projektnoga zavoda do 1960. Iste je godine izabran za docenta na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) a od 1967. bio je izvanredni profesor; umirovljen je 1975. Predavao je kolegije Elementi strojeva, Tehnologija i strojevi za tkanje i Ispitivanje u tekstilnoj industriji. Bavio se konstrukcijom strojeva za tekstilnu industriju, znatno pridonijevši praktičnim i teorijskim radom razvoju tekstilnih strojeva. Istaknute su njegove konstrukcije automatskoga tkalačkog stana, stroja za bojenje tkanina, stroja za strukanje niti. Autor je knjige Projektiranje i konstrukcija strojeva I–III (1973).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 238.

Iz arhive LZMK-a

D. Taboršak: KAHLE, FRANJO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 6, 2005., str. 716–717.

Kahle, Franjo
Strojarski inženjer, stručnjak za tekstilne strojeve.

Opći podatci
Ime
Franjo
Prezime
Kahle
Mjesto i datum rođenja
Banja Luka (BiH), 05. 05. 1905.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 06. 03. 1987.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje