Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Katalinić, Branko (Starigrad Paklenica, 12. X. 1952), strojarski inženjer, stručnjak za robotiku te inteligentne i samoregulirajuće proizvodne sustave.

Diplomirao je 1976., magistrirao 1979. te doktorirao 1983. disertacijom Struktura industrijskih robota i njen utjecaj na produktivnost (mentor → T. Šurina) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Radio je kao asistent na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (1977−84), specijalizirao industrijsku robotiku na Kraljevskom institutu za tehnologiju (KTH) u Stockholmu (1980–81) te je od 1985. zaposlen na Tehničkome sveučilištu u Beču (TU Wien), gdje je 1994. izabran u zvanje sveučilišnoga profesora. Predaje kolegije robotike i proizvodnih sustava na studijima strojarstva, elektrotehnike i informatike; osnivač je i voditelj grupe za inteligentne proizvodne sustave (Intelligent Manufacturing Systems; od 1994). Redoviti je profesor i na zagrebačkome Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Fakultetu strojarstva u Slavonskome Brodu i Tehničkome fakultetu u Rijeci (od 1996), na Sveučilištu u Zadru (od 2009), te je bio gostujući profesor na više europskih i svjetskih sveučilišta.

Bavi se fleksibilnom i inteligentnom automatizacijom, inteligentnim i samoregulirajućim proizvodnim sustavima, robotikom i bioničkim sustavima. Suosnivač je i urednik više znanstvenih časopisa o robotici i proizvodnji. Nositelj je počasnih doktorata tehničkih znanosti na pet europskih sveučilišta, a za zasluge u razvoju novih koncepata, scenarija rada i strategija vođenja složenih proizvodnih sustava i njihove implementacije u austrijskome koncernu Engel, Republika Austrija dodijelila mu je 1988. počasno državljanstvo.

Katalinić, Branko
Strojarski inženjer, stručnjak za robotiku te inteligentne i samoregulirajuće proizvodne sustave.

Opći podatci
Ime
Branko
Prezime
Katalinić
Mjesto i datum rođenja
Starigrad Paklenica, 12. 10. 1952.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje