Objavljeno: .
Ažurirano: 27. studenoga 2018.

Šurina, Tugomir (Celje, 15. II. 1924 – Zagreb, 5. III. 2007), elektrotehnički inženjer, začetnik strojarske automatike u nas.

Diplomirao je elektrotehniku na Tehničkome fakultetu u Zagrebu 1952., a doktorirao na Mašinskome fakultetu u Beogradu 1980. disertacijom Dinamički i strukturalni problemi fluidičnog informacionog sistema s frekvencijom kao nosiocem informacije. Radio je u Radioindustriji Zagreb (RIZ) kao razvojni inženjer, tehnički (1953–57) i generalni direktor (1959–65), a uz to i u švicarskom laboratoriju Brown Boveri (1954), u Grundigu u njemačkome Fürthu (1957–59), te u Računskom institutu u Princetonu, SAD (1962). Na Strojarsko-brodograđevnome fakultetu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) u Zagrebu radio je od 1966., u zvanju redovitoga profesora od 1981. Umirovljen je 1994. Predavao je kolegije Automatska regulacija, Automatizacija proizvodnje te Roboti i manipulatori. Osnovao je Laboratorij za upravljanje i regulaciju te bio predstojnikom Zavoda za automatsku i mjernu tehniku (1980–84. i 1986–88) pri Fakultetu.

Bavio se svim oblicima automatizacije: od regulacije procesa, računalne tehnike do informacijskih tehnologija. Autor je zapaženih tehničkih projekata: sustava bežične teleprinterske veze za Tanjug te tranzistorskoga prijamnika Micro-boy za Grundig.

Tranzistorski prijamnik Micro-boy Grundig Tugomira Šurine, 1960-ih

Razvoju automatizacije, informatizacije proizvodnih procesa i robotike pridonio je mnogobrojnim radovima i knjigama (UKV tehnika, 1962., Frekventna modulacija, 1970., Analiza i sinteza servomehanizama i procesne regulacije, 1974., Impulsne pojave i sklopovi, s G. Klascheom, 1978., Programiranje industrijskog robota, s J. Sikošekom, 1989) te udžbenicima, od kojih su Automatska regulacija (1981; prvi put objavljen 1970. pod nazivom Teorija automatske regulacije) i Industrijski roboti (s M. Crnekovićem, 1990) izdani i u SAD-u, Njemačkoj, Češkoj i Mađarskoj, a knjiga Tranzistorska tehnika (1960) prvo je djelo iz toga područja u nas.

Naslovnica knjige Tranzistorska tehnika Tugomira Šurine, 1960.

Dobitnik je Nagrade »Nikola Tesla« (1973) i Nagrade za životno djelo (1989), a 1997. dodijeljeno mu je počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 189–190.

B. Vranješ: Prof. dr. sc. Tugomir Šurina – povodom 80 godina života. Automatika, 45(2004) 1–2(5–6), str. 5.

M. Crneković, M. Math: In memoriamAutomatika, 48(2007) 1–2(7–8), str. 7.

M. Kuljiš: Dr. sc. Tugomir Šurina – oproštaj od samozatajnog znanstvenika. Jutarnji list, 9. III. 2007.

Šurina, Tugomir

Elektrotehnički inženjer, začetnik strojarske automatike u nas.

Opći podatci
Ime
Tugomir
Prezime
Šurina
Mjesto i datum rođenja
Celje (Slovenija), 15. 02. 1924.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 05. 03. 2007.
Povezana poduzeća
RIZ – Tvornica odašiljača, Zagreb
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje