Objavljeno: .
Ažurirano: 6. lipnja 2022.

Knez, Blaž (Libeliče, Slovenija, 29. I. 1928 – Gornja Pušća, 17. VI. 2007), tekstilni inženjer, pokretač odjevnoga smjera tekstilnoga studija i autor prvih studija iz područja odjevne tehnologije u nas.

Diplomirao je u Beogradu 1962. na Višoj tehničkoj tekstilnoj školi i 1968. na Tehnološko-metalurškome fakultetu. Doktorirao je 1980. na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu disertacijom Optimiranje utroška materijala u ovisnosti o procesu izrade odjeće (mentor → D. Höffer). Radio je u Beogradu u tvornici odjeće Beko (1962–65) i u Jugoslovenskom zavodu za standard (1965–67), potom u Zagrebu u tvornici odjeće Kamensko (1969–73), na Višoj tehničkoj konfekcijskoj školi (1973–75; dekan 1973–74), te u poduzeću Astra – Mašinoimpex (1975–77). Na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu predavao je od 1977., u zvanju redovitoga profesora od 1986. do umirovljenja 1990. Osnivač je Zavoda za odjevnu tehnologiju i njegov predstojnik 1978–83. i 1986–90. te direktor Instituta za tekstil i odjeću Tehnološkoga fakulteta 1978–86. Bavio se istraživanjem racionalne uporabe materijala u proizvodnji odjeće, određivanjem stupnja uporabe šivaćih strojeva, procesnih parametara, strukture tehnoloških operacija i čvrstoće šavova. Bio je nastavnik gotovo svih kolegija odjevnoga studija. Autor je udžbenika Konstrukcijska priprema u odjevnoj industriji (1990), Tehnološki procesi proizvodnje odjeće (1990) i Tehnološke operacije proizvodnje odjeće (1993), priručnika Konfekcija i trikotaža (1965) i skripta Tehnologija izrade odjeće (1979). Bio je član uredništva časopisa Tekstil, Tekstilna industrija i International Journal of Clothing Science and Technology, te suradnik Tehničke enciklopedije LZ-a.


Ostali podatci
Što pročitati?

Četrdeset godina tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu (1960.–2000.) i deset godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta (1991.–2001.). Zagreb, 2001., str. 109–110.

Iz arhive LZMK-a

KNEZ, BLAŽ. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 419˗420.

Knez, Blaž
Tekstilni inženjer, pionir u uvođenju i razvoju odjevne tehnologije i inženjerstva.

Opći podatci
Ime
Blaž
Prezime
Knez
Mjesto i datum rođenja
Libeliče (Slovenija), 29. 01. 1928.
Mjesto i datum smrti
Gornja Pušća, 17. 06. 2007.
Povezana poduzeća
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Područje