Objavljeno: .
Ažurirano: 1. lipnja 2022.

Höffer, Dragutin (Zagreb, 13. XI. 1920 – Zagreb, 27. X. 2014), ekonomist i stručnjak u području tekstilne tehnologije.

Na Ekonomskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1958., a doktorirao 1965. disertacijom Povišenje stupnja ekonomičnosti u tekstilnoj industriji Jugoslavije netkanim tkivima (mentor → S. Ryznar). Radio je u tekstilnim poduzećima Čateksu u Čakovcu i Pobjedi u Zagrebu (do 1966) te Tekstilnome kombinatu Zagreb (do 1981). Kao vanjski suradnik na studiju tekstilne tehnologije na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu (1974–85) uveo je i predavao kolegije Ekonomika, Projektiranje tekstilnih poduzeća i Netkani tekstil. Za honorarnoga redovitoga profesora izabran je 1982. Uz mnoge znanstvene i stručne radove iz područja tekstilnih tehnologija i ekonomskih znanosti, objavio je priručnik Netkane tekstilije (1976). Prvi je autor elaborata Obrazloženje opravdanosti osnivanja znanstvenog područja tekstilna tehnologija u oblasti tehničkih znanosti u SR Hrvatskoj koji je poslužio kao podloga za osnivanje znanstvenoga područja tekstilna tehnologija. Jedan je od osnivača Saveza inženjera i tehničara tekstilaca Hrvatske (→ Hrvatski inženjerski savez tekstilaca) te glavni urednik časopisa Tekstil (1975–93; 1998–99).


Ostali podatci
Što pročitati?

D. Pezelj: Dr. sc. Dragutin Höffer, dipl. oec. (13. 11. 1920. – 27. 10. 2014.). Tekstil, 63(2014) 11–12, str. 394.

Höffer, Dragutin

Ekonomist i stručnjak u području tekstilne tehnologije.

Opći podatci
Ime
Dragutin
Prezime
Höffer
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 13. 11. 1920.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 27. 10. 2014.
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Područje