Autor: D. Rogale
Objavljeno: .
Ažurirano: 2. lipnja 2022.

Hrvatski inženjerski savez tekstilaca (HIST), krovna organizacija hrvatskih inženjera koji strukovno djeluju u području tekstilnih i odjevnih tehnologija, osnovana 1948. u Zagrebu zaslugom → Mladena Žerdika i Mihajla Friedländera, pod prvotnim nazivom Društvo inženjera i tehničara tekstilaca Hrvatske (DITTH).

Nakon osnivanja sekcije u Zagrebu, ubrzo su osnovane i sekcije u Varaždinu, Dugoj Resi, Čakovcu, Oroslavju, Zaboku, Krapini i Osijeku, a potom u drugim hrvatskim gradovima u kojima je tekstilna industrija bila jaka industrijska grana, te u većim tvornicama. Godine 1960. organizacija je preimenovana u Savez inženjera i tehničara tekstilaca Hrvatske (SITTH), a današnji naziv nosi od 1996. Od osnutka poticala je obrazovanje inženjera i tehničara koji su se bavili proizvodnjom tekstila i odjeće u Hrvatskoj te je bila jedan od važnijih pokretača osnivanja mnogih srednjih tekstilnih i visokih tehničkih škola te sveučilišnih studija. Mladen Žerdik, → Sebastijan Ryznar i Milivoj Jurić, uz nekoliko istaknutih gospodarstvenika, pokrenuli su 1952. organiziranu akciju za osnivanje studija tekstilne tehnologije, koji je isprva bio u sklopu Tehnološkoga fakulteta i Fakulteta strojarstva i brodogradnje, a zatim se osamostalio te se izvodi na → Tekstilno-tehnološkome fakultetu u Zagrebu.

Pod okriljem organizacije započelo je 1952. izdavanje znanstveno-stručnoga časopisa → Tekstil, a od početka 1950-ih organizira i mnogobrojna redovita savjetovanja namijenjena usavršavanju strukovnih znanja. Članovi HIST-a su se osobito istaknuli pri revitalizaciji proizvodnje tekstila i odjeće nakon II. svj. rata te tijekom i nakon Domovinskoga rata, kada su se obnavljali mnogi u ratu uništeni pogoni, pokretala se nova proizvodnja u njima i osiguravao se stručni rukovoditeljski kadar. Predsjednici organizacije bili su Mihajlo Friedländer, Sebastijan Ryznar, Ivan Kurtalj, → Dragutin Höffer, Božo Težački, Mijo Petriček, Emil Erlač, Andrija Prus, Ivan Kvež, Petar Semenić, Damir Vitez i Vinko Barišić.

Nakon loše provedene privatizacije i gubitka mnogih tržišta tijekom 1990-ih, znatno se smanjio broj tekstilnih i odjevnih tvornica u Hrvatskoj, time i broj zaposlenih u njima, a posljedično i broj članova HIST-a. Unatoč tomu, organizacija i dalje aktivno djeluje pod okriljem → Hrvatskog inženjerskog saveza (sv. 4), kontinuirano izdajući časopis Tekstil i održavajući znanstveno-stručni skup Tekstilni dani Zagreb.


Ostali podatci
Što pročitati?

30 godina tekstilnog studija 1960–1990. Zagreb, 1990., str. 17.

P. Semenić: Uz 50. obljetnicu Hrvatskog inženjerskog saveza tekstilaca. Tekstil, 47(1998) 12, str. 609–617.

Hrvatski inženjerski savez tekstilaca

Krovna organizacija hrvatskih inženjera koji strukovno djeluju u području tekstilnih i odjevnih tehnologija.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1948.
Prijašnji nazivi

Društvo inženjera i tehničara tekstilaca Hrvatske (1948–60)

Savez inženjera i tehničara tekstilaca Hrvatske (1960–96)

Hrvatski inženjerski savez tekstilaca (od 1996)

Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Područje