Objavljeno: .
Ažurirano: 10. prosinca 2021.

Rogale, Dubravko (Rijeka, 17. XI. 1955), tekstilno-tehnološki inženjer, stručnjak za procese proizvodnje odjeće i razvoj inteligentne odjeće.

Diplomirao je 1982. odjevnu tehnologiju na Tehnološkome fakultetu (→ Tekstilno-tehnološki fakultet) u Zagrebu, na kojem je doktorirao 1994. disertacijom Određivanje procesnih parametara tehnoloških operacija šivanja odjeće (mentor → B. Knez). Od 1981. radio je u zagrebačkom poduzeću Mega, a od 1983. zaposlen je na Fakultetu, od 2003. u zvanju redovitoga profesora. Ondje je bio predstojnik Zavoda za odjevnu tehnologiju (1990–96), osnivač i voditelj Laboratorija za računalnu konstrukciju odjeće (1994–2007) te Laboratorija za procesne parametre (od 1994). Godine 1999–2002. bio je prodekan, a 2002–06. dekan Fakulteta. Predavao je kao gostujući profesor na Strojarskom fakultetu u Mariboru (1987–2002). Njegova znanstvenoistraživačka djelatnost vezana je uz razvoj inteligentne odjeće, procesa proizvodnje odjeće, novih metoda računalnoga konstruiranja i modeliranja odjeće, unapređenja metodoloških postupaka u odjevnom inženjerstvu te suvremenih tehnika spajanja, na čemu se temelje i nastavni programi kolegija koje predaje. Autor je i suautor 27 inovacija i 19 patenata, te suautor više od 20 knjiga i udžbenika, među ostalima Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji (sa S. Polanović, 1996) i Inteligentna odjeća (sa S. Firšt Rogale, G. Nikolićem i Z. Dragčevićem, 2014). Kao kolekcionar komunikacijske i mjerne opreme daje prinos očuvanju tog dijela hrvatske tehničke baštine. Redoviti je član HATZ-a od 1996. Za znanstveni rad dodijeljeno mu je državno odličje Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1997), te Državna nagrada tehničke kulture »Faust Vrančić« (2013).


Ostali podatci
Što pročitati?

Četrdeset godina tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu (1960. – 2000.) i deset godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta (1991. – 2001.). Zagreb, 2001., str. 127–128.

Rogale, Dubravko

Tekstilno-tehnološki inženjer, stručnjak za procese proizvodnje odjeće i razvoj inteligentne odjeće.

Opći podatci
Ime
Dubravko
Prezime
Rogale
Mjesto i datum rođenja
Rijeka, 17. 11. 1955.
Povezane osobe
Povezana poduzeća
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Područje