Objavljeno: .
Ažurirano: 17. veljače 2022.

Žerdik, Mladen (Zagreb, 1. VIII. 1909 – Zagreb, 4. V. 1988), kemijski inženjer, utemeljitelj visokoškolskoga tekstilnog obrazovanja u Hrvatskoj.

Diplomirao je kemiju 1932. na Tehničkome fakultetu u Zagrebu. Godine 1934–47. radio je u zagrebačkoj Tvornici za pamučnu industriju (Tvorpam), isprva kao laboratorijski i pogonski inženjer, a potom kao glavni inženjer, tehnički direktor i tvornički upravitelj. Od 1947. radio je u Institutu za industrijska istraživanja, Glavnoj direkciji za tekstilnu industriju i Tekstil-birou u Zagrebu, a od 1957. bio je tajnik Društva inženjera i tekstilaca Hrvatske. Od 1951. honorarno je predavao kolegij Tehnologija tekstilnih proizvoda na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (od 1957. Tehnološki fakultet). Na tom se fakultetu zauzimao za pokretanje tekstilno-kemijskoga smjera i uvođenje studija tekstilne tehnologije, do čega je došlo 1960., kada je stalno zaposlen na fakultetu kao docent, a od 1971. kao redoviti profesor. U nastavu je uveo kolegije Nauka o tekstilnim vlaknima i Procesi tekstilne doradbe. Bio je prvi predstojnik Zavoda za tekstilno-kemijsku tehnologiju i materijale (1960) i prvi direktor OOUR-a Tekstilno inženjerstvo (1974), iz kojega je 1991. proistekao današnji → Tekstilno-tehnološki fakultet. Predavao je i na zagrebačkom Strojarsko-brodograđevnom fakultetu (1960–64) kolegije Tehnologija dorade tekstila i Nauka o tekstilnim materijalima. Baveći se područjem vlaknastih polimera, posebno tekstilnih vlakana i doradbe tekstilija, objavio je niz znanstvenih i stručnih radova, te skripta Nauka o tekstilnim vlaknima (1973). Jedan je od utemeljitelja Društva inženjera i tehničara tekstilaca Zagreb (1948) i časopisa Tekstil (1952). Bio je suradnik Tehničke enciklopedije LZ-a.


Ostali podatci
Što pročitati?

Četrdeset godina tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu (1960. – 2000.) i deset godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta (1991. – 2001.). Zagreb, 2001., str. 142–143.

Žerdik, Mladen

Kemijsko-tehnološki inženjer, utemeljitelj visokoškolskoga tekstilnog obrazovanja u Hrvatskoj.

Opći podatci
Ime
Mladen
Prezime
Žerdik
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 01. 08. 1909.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 04. 05. 1988.
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Područje