Autor: R. Čunko
Objavljeno: .
Ažurirano: 8. veljače 2022.

Tekstil, znanstveno-stručni časopis za tekstilnu i odjevnu tehnologiju koji izdaje → Hrvatski inženjerski savez tekstilaca. Neprekidno izlazi od 1952., u početku s uredničkim odborima Hrvatske, Srbije i Slovenije, a od 1960. s jedinim uredništvom u Zagrebu. Isprva se objavljivalo 12 brojeva na godinu, a od sredine 2000-ih postupno je počeo izlaziti kao dvobroj. Tiskanjem radova o postignućima, svjetskim razvojnim trendovima i aktualnim zbivanjima u području tekstilne tehnologije, dizajna i izradbe odjeće, utječe na razvoj tekstilne djelatnosti u Hrvatskoj te pridonosi edukaciji i afirmaciji tekstilnih stručnjaka. Zastupljen je u relevantnim svjetskim izvorima literature, sekundarnim referentnim publikacijama te elektroničkim bazama podataka. Objavljuje se na hrvatskom jeziku, opsežniji radovi nekoć su imali proširene sažetke na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku, dok se u posljednjim godištima, uz hrvatski, neki radovi, po želji autora, u cijelosti objavljuju i na engleskom.

Glavni urednici časopisa Tekstil
Gjuro Sudec 1952.
Mihajlo Friedländer 1953‒54.
Sebastijan Ryznar 1955‒67.
Leopold Gansel 1967‒75.
Dragutin Höffer 1975‒93., 1998‒99.
Ružica Čunko 1993‒97.
Dinko Pezelj 2000‒04.
Darko Ujević 2004‒06.
Zvonko Dragčević od 2007.

Naslovnica znanstveno-stručnoga časopisa, 2019.

Ostali podatci
Što pročitati?

D. Pezelj, D. Höffer, A. Vinčić: Uz 50. obljetnicu izlaženja časopisa Tekstil. Tekstil, 50(2001) 12, str. 603‒613.

M. Jokić: Časopis Tekstil u pedesetogodišnjem razdoblju od 1952. do 2000. godine – neki od bibliometrijskih pokazatelja. Tekstil, 50(2001) 12, str. 614‒622.

D. Höffer: Doprinos časopisa Tekstil u rješavanju problematike gospodarstva i tržišta kroz razdoblje od 50 godina. Tekstil, 50(2001) 12, str. 712‒729.

Mrežne poveznice
Tekstil
Naslovnica prvoga broja znanstveno-stručnoga časopisa, 1952.

Znanstveno-stručni časopis za tekstilnu i odjevnu tehnologiju koji izdaje Hrvatski inženjerski savez tekstilaca.


Kategorije i područja
Kategorija
Područje