Objavljeno: .
Ažurirano: 3. rujna 2021.

Dragčević, Zvonko (Zagreb, 24. XI. 1946), tekstilno-tehnološki inženjer, stručnjak za industrijski inženjering, ergonomiju, zaštitne materijale i odjeću.

Diplomirao je 1971. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta (→ Tekstilno-tehnološki fakultet) u Zagrebu, na kojem je doktorirao 1981. disertacijom Mehanizmi starenja gelova aluminijskih hidroksida i fazni sastav dobivenih produkata (mentorica → O. Šarc-Lahodny). Na Fakultetu je bio zaposlen od 1973., od 1999. u zvanju redovitoga profesora. Ondje je obnašao dužnost predstojnika Zavoda za odjevnu tehnologiju (1984–86., 1996–2000., 2005–09), te prodekana za nastavu (1985–87., 1990–95). Predavao je kolegije Fizikalna kemija, Konstrukcijski materijali i zaštita, Oblikovanje radnih mjesta, Industrijski inženjering, Ergonomija radnih procesa odjevnih tehnologija i dr. Umirovljen je 2017.

Bavi se industrijskim inženjeringom, fizikalnom kemijom i zaštitom konstrukcijskih materijala te tehničkim tekstilijama. Suautor je 11 patenata te knjige Inteligentna odjeća (sa S. Firšt-Rogale, D. Rogaleom, G. Nikolićem, 2014). Glavni je urednik časopisa Tekstil od 2007. Član je HATZ-a od 2006., te dobitnik Godišnje nagrade »Rikard Podhorsky« 2008. Od 2018. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

Četrdeset godina tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu (1960. – 2000.) i deset godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta (1991. – 2001.). Zagreb, 2001., str. 95–96.

Dragčević, Zvonko

Tekstilno-tehnološki inženjer, stručnjak za industrijski inženjering, ergonomiju, zaštitne materijale i odjeću.

Opći podatci
Ime
Zvonko
Prezime
Dragčević
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 24. 11. 1946.
Povezane osobe
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Područje