Objavljeno: .
Ažurirano: 8. veljače 2022.

Šarc-Lahodny, Olga (Slavonska Požega, 26. IV. 1928 – Zagreb, 6. VII. 2016), kemijsko-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za kemiju i tehnologiju silikata te zaštitu od korozije.

Diplomirala je 1953. na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirala 1963. disertacijom Struktura, fizikalna i fizikalno-kemijska svojstva nekih sintetskih aluminijevih hidroksida (mentor → M. Karšulin). Stručno se usavršavala 1966–68. u Prirodoslovnome muzeju u Parizu (Museum d’histoire naturelle) i na Kalifornijskome sveučilištu u Los Angelesu (UCLA). Od 1953. radila je u Zavodu za kemiju silikata JAZU-a (→ Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; sv. 4), te od 1955. u Zavodu za Fizikalnu kemiju Kemijsko-tehnološkog odsjeka Tehničkoga fakulteta, od 1971. kao redovita profesorica; od 1978. radila je kao redovita profesorica na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu; umirovljena je 1988. Predavala je kolegije Fizikalna kemija, Kemija i tehnologija silikata, Kemija i dr. Bila je članica suradnica JAZU-a od 1975., glavna tajnica Akademijina Internacionalnoga komiteta za istraživanje boksita, glinice i aluminija (1972–2011) i voditeljica Zavoda za istraživanje korozije i desalinizaciju u Dubrovniku (1984–2016).


Ostali podatci
Što pročitati?

S. Jelaska: Olga Šarc-Lahodny (1928. – 2016.). Ljetopis HAZU, 120(2016), str. 1109–1112.

Šarc-Lahodny, Olga

Kemijsko-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za kemiju i tehnologiju silikata te zaštitu od korozije.

Opći podatci
Ime
Olga
Prezime
Šarc-Lahodny
Mjesto i datum rođenja
Požega, 26. 04. 1928.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 06. 07. 2016.

Kategorije i područja
Kategorija