Objavljeno: .
Ažurirano: 15. srpnja 2022.

Ujević, Darko (Imotski, 28. VI. 1955), tekstilno-tehnološki inženjer, stručnjak za tehnologiju i proces tekstilne proizvodnje te konstrukciju i modeliranje odjeće.

Diplomirao je 1977. na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu (→ Tekstilno-tehnološki fakultet), gdje je doktorirao 1998. disertacijom Utjecaj probodnih sila u procesu šivanja pletene odjeće (mentor → B. Knez). Od 1977. do 1989. radio je u poduzeću Pionirka (poslije Trimot) u Imotskom, gdje je bio tehnički direktor i dopredsjednik poslovnog odbora za razvoj i tehničke poslove. Na zagrebačkom fakultetu (Tekstilno-tehnološki fakultet) zaposlen je od 1990., u zvanju redovitoga profesora od 2009. Dužnost dekana Fakulteta obnašao je 2006–12. Bavi se antropometrijom tijela, konstrukcijom i modeliranjem odjeće, istraživanjem odjevnih veličina i pristalosti odjeće te tehnologijom proizvodnje odjeće, o čemu predaje na više kolegija na Fakultetu. Uz mnoge znanstvene i stručne radove, objavio je samostalno i u suautorstvu više knjiga, među ostalima devet sveučilišnih udžbenika (Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, s D. Rogaleom, M. Hrastinskim i S. Firšt Rogale, 2000; Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće, s D. Rogaleom i M. Hrastinskim, 2000. i dr.). Član je HATZ-a od 2007., te uredništva časopisa → Tekstil, kojemu je bio glavni urednik 2004−06. Dobitnik je godišnje nagrade HATZ-a »Rikard Podhorsky« (2008).


Ostali podatci
Što pročitati?

Četrdeset godina tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu (1960. – 2000.) i deset godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta (1991. – 2001.). Zagreb, 2001., str. 137.

Ujević, Darko

Tekstilni inženjer, stručnjak za tehnologiju i proces tekstilne proizvodnje te konstrukciju i modeliranje odjeće.

Opći podatci
Ime
Darko
Prezime
Ujević
Mjesto i datum rođenja
Imotski, 28. 06. 1955.
Povezane osobe
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Područje