Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Čunko, Ružica (Poljanec, 14. VI. 1946), tekstilno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za tekstilna vlakna.

Diplomirala je 1970. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta (→ Tekstilno-tehnološki fakultet) u Zagrebu, na kojem je doktorirala 1980. disertacijom Prilog proučavanju utjecaja oligomera na strukturu i svojstva poli(etilentereftalatnih) vlakana (mentorica → D. Raffaelli). Na Fakultetu je zaposlena od 1970., od 1994. u zvanju redovite profesorice. Umirovljena je 2013. Predavala je kolegije iz područja tekstilnih vlakana, materijala i ispitivanja tekstila.

Područje njezina znanstvenog interesa obuhvaća razvoj metodike ispitivanja i vrednovanja svojstava tekstilija, novih tekstilnih materijala ciljane funkcionalnosti za nove primjene, te ekološki povoljnih procesa modifikacije tekstilnih vlakana i površina primjenom plazme i ultrazvuka. Autorica je više udžbenika, među ostalima Ispitivanje tekstila. Fizikalne i instrumentalne metode karakterizacije osnovnih svojstava tekstilija (1989–95), prvoga sveučilišnog udžbenika u Hrvatskoj iz područja tekstilne tehnologije. Bila je predstojnica Zavoda za oplemenjivačku tehnologiju 1987–89., te među pokretačima osnivanja Laboratorija za fizička ispitivanja tekstila (1996) i Zavoda za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila (2004). Bila je glavna urednica časopisa Tekstil 1993–97., te suradnica LZ-a. Članica je emerita HATZ-a od 2017.


Ostali podatci
Što pročitati?

Četrdeset godina tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu (1960. – 2000.) i deset godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta (1991. – 2001.). Zagreb, 2001., str. 94.

Čunko, Ružica

Tekstilno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za tekstilna vlakna.

Opći podatci
Ime
Ružica
Prezime
Čunko
Mjesto i datum rođenja
Poljanec, 14. 06. 1946.
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Područje