Objavljeno: .
Ažurirano: 28. lipnja 2022.

Raffaelli, Dubravka (Han Pijesak, BiH, 2. I. 1932 – Zagreb, 30. IX. 2019), kemijska inženjerka, stručnjakinja u području tekstilnih vlakana.

Diplomirala je 1956. na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu, a doktorirala 1976. na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu disertacijom Prilog proučavanju kristaliničnosti i orijentacije poli(etilentereftalatnih) vlakana (mentor → M. Žerdik). Od 1956. radila je kao nastavnica u Srednjoj tehničkoj školi u Zagrebu, a 1960. kao vanjska asistentica na tekstilnom usmjerenju Strojarsko-brodograđevnoga fakulteta u Zagrebu. Nakon što je taj studij ukinut, 1960. s M. Žerdikom je kao njegova prva suradnica prešla na tekstilno-kemijski smjer Tehnološkoga fakulteta (→ Tekstilno-tehnološki fakultet), gdje je 1984. izabrana u zvanje redovite profesorice. Ondje je radila sve do umirovljenja 2000. Bila je nositeljica kolegija Tekstilna vlakna i Struktura i svojstva vlakana. Njezin znanstvenoistraživački i stručni rad odvijao se u području istraživanja strukture i svojstava tekstilnih vlakana, ispitivanja tekstilnih proizvoda i razvoja obrazovnoga procesa. Bila je suradnica časopisa Tekstil i Polimeri te LZ-a u izdanjima koja su se bavila tekstilnom strukom. Priredila je zbirku poezije i eseja o Boki kotorskoj Nedosanjana Boka Frana Alfirevića i Viktora Vide (2007).


Ostali podatci
Što pročitati?

Četrdeset godina tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu (1960. – 2000.) i deset godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta (1991. – 2001.). Zagreb, 2001., str. 126.

Raffaelli, Dubravka
Kemijska inženjerka, stručnjakinja u području tekstilnih vlakana.

Opći podatci
Ime
Dubravka
Prezime
Raffaelli
Mjesto i datum rođenja
Han Pijesak (BiH), 02. 01. 1932.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 30. 09. 2019.
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Područje