Objavljeno: .
Ažurirano: 1. veljače 2022.

Ryznar, Sebastijan (Olovo, BiH, 19. XI. 1907 – Zagreb, 7. X. 1983), kemijski inženjer, jedan od pionira i promicatelja tekstilne struke u Hrvatskoj.

Diplomirao je 1933. na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu. Od 1934. do umirovljenja 1978. predavao je na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi (od 1947. Ekonomski fakultet) u Zagrebu, gdje je 1961. izabran u zvanje izvanrednoga profesora. Ondje je bio višegodišnji predstojnik Zavoda za tehnologiju i pročelnik Katedre za tehnologiju s poznavanjem robe, te osnovao Laboratorij za ispitivanje tekstila. Bio je i honorarni nastavnik kolegija Ispitivanje tekstila na studiju tekstilne tehnologije Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu (1961–81). Zaslužan je za osnutak srednjih i viših tekstilnih škola u Hrvatskoj, bio je prvi pomoćnik → Mladenu Žerdiku u osnivanju studija tekstilne tehnologije na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Jedan je od osnivača i predsjednik Društva inženjera i tehničara tekstilaca Hrvatske (1949–65), te predsjednik Saveza inženjera i tehničara Hrvatske (1951–58) i Saveza inženjera i tehničara Jugoslavije (1952–56). Organizirao je prvi kongres inženjera i tehničara tekstilaca Jugoslavije u Mariboru 1955. Suosnivač je časopisa Tekstil (1952) te glavni urednik (1955–67).


Ostali podatci
Što pročitati?

Četrdeset godina tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu (1960. – 2000.) i deset godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta (1991. – 2001.). Zagreb, 2001., str. 148.

Ryznar, Sebastijan

Kemijski inženjer, jedan od pionira i promicatelja tekstilne struke u Hrvatskoj.

Opći podatci
Ime
Sebastijan
Prezime
Ryznar
Mjesto i datum rođenja
Olovo (BiH), 19. 11. 1907.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 07. 10. 1983.
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Područje