Objavljeno: .
Ažurirano: 8. rujna 2023.

Konšćak, Ferdinand (Consag, Fernando) (Varaždin, 2. XII. 1703 – San Ignacio, Meksiko, 10. IX. 1759), misionar, istraživač Kalifornije i autor prve karte Kalifornijskoga zaljeva.

Gimnaziju je pohađao u Varaždinu. U isusovački red stupio je 1719., a 1730. zaređen je za svećenika. Iste je godine otišao u Donju Kaliforniju, gdje je od 1732. djelovao kao misionar, uglavnom u San Ignaciju. U nekoliko je navrata bio poglavar te misije te vizitator svih kalifornijskih misija. U sklopu svoje misionarske djelatnosti osnovao je nove misije, planirao je izgradnju akvedukata, nasipa i kanala za natapanje. Osim po misionarskoj djelatnosti Konšćak je poznat i po svoja tri istraživačka pohoda koje je poduzeo 1746., 1751. i 1753. u nepoznate predjele Kalifornijskoga poluotoka. Putovanja je poduzimao radi pronalaženja mjesta pogodnih za osnivanje novih misija. Na španjolskom je jeziku vodio iscrpne dnevnike ekspedicija (danas su prevedeni na nekoliko jezika), te je izradio precizne karte Donje Kalifornije (1746) i Kalifornijskoga zaljeva (1750). Ni na jednoj karti nije iskazana geografska dužina, a mjerila su prikazana u španjolskim i francuskim miljama. U skladu s onodobnim kartografskim tehnikama predočivanja reljefa, uzvišenja je iscrtavao shematiziranim stožastim uzvisinama i nestandardiziranim šrafiranjem. Njima je dokazao da Donja Kalifornija nije otok već poluotok. Njegove su karte poslije postale predlošci za mnoge druge, od kojih su se neke našle i u Diderotovoj i d’Alambertovoj enciklopediji (1777), a rabila ih je i američka mornarica sve do sredine XIX. st. Pripisuju mu se rukopisi Descripción compendiosa de lo descubierto y conocido de la California i Addiciones a las noticias (dijelom), u kojima opisuje geografske i prirodne značajke poluotoka, povijest isusovačkih misija, običaje i život starosjedilaca (plemena Pericui, Guaicuri i Cochimi), te iznosi savjete o načinu osnivanja misija i naselja. Otočić (hrid) u sjevernome dijelu Kalifornijskoga zaljeva, blizu San Felipea, po njemu je nazvan Roca Consag.


Ostali podatci
Što pročitati?

D. Zorić: Ferdinand Konšćak misionar i istraživač. Zagreb, 2002.

Iz arhive LZMK-a

I. Majnarić, I. Crljenko: KONŠĆAK, FERDINAND. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 572–573.

Konšćak, Ferdinand
Karta Donje Kalifornije iz 1746., rad Ferdinanda Konšćaka

Hrvatski misionar, istraživač Kalifornije i autor prve karte Kalifornijskoga zaljeva.

Opći podatci
Ime
Ferdinand (Fernando)
Prezime
Konšćak (Consag)
Mjesto i datum rođenja
Varaždin, 02. 12. 1703.
Mjesto i datum smrti
San Ignacio (Meksiko), 10. 09. 1759.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje