Objavljeno: .
Ažurirano: 25. listopada 2021.

Koprivanac, Natalija (Zagreb, 12. IX. 1943), kemijska inženjerka, stručnjakinja za organsku kemijsku tehnologiju.

Diplomirala je 1967. na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu (od 1991. → Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije), gdje je doktorirala 1981. disertacijom Sinteza 5,6-disupstituiranih benzimidazol-triazatrimetincijanina (mentorica J. Jovanović-Kolar). Usavršavala se 1974–75. na Sveučilištu u Baselu. Od 1967. radila je u Zagrebu na Poljoprivredno-šumarskome fakultetu, a od 1968. na Tehnološkome fakultetu, gdje je od 1996. bila redovita profesorica; umirovljena je 2013. Predavala je kolegije iz područja organskih tehnoloških procesa industrijske sinteze, procesa proizvodnje ulja, derivata, deterdženata, intermedijara, bojila, pigmenata, premaza i tenzida te ekoinženjerstva, sustava upravljanja i inženjerstva u zaštiti okoliša, obradbe tehnoloških otpadnih voda, naprednih oksidacijskih tehnologija, menadžmenta. Bila je gostujuća profesorica na College of Engineering u Tallahasseeju, SAD (1999–2000, 2003, 2004) te koordinatorica međunarodnoga interdisciplinarnoga sveučilišnoga poslijediplomskoga studija Environmental Management Study (od 2002).

Bavi se sintezom i karakterizacijom organskih bojila, posebno metalkompleksnih i triazatrimetinskih. Istražuje strukturu bojila i njihovu primjenu na prirodna i sintetska vlakna. Proučava brzinu razgradnje i uklanjanje različitih organskih zagađivala i organskih sintetskih bojila u otpadnim vodama petrokemijske, papirne, tekstilne i srodnih industrija. Dobitnica je državne Nagrade za znanost (za 2006). Od 2014. je professor emerita Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919. – 2009. Zagreb, 2009., str. 287.

Iz arhive LZMK-a

Kaštelan-Macan, M.: KOPRIVANAC, NATALIJA. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 598-599.

Koprivanac, Natalija

Kemijska inženjerka, stručnjakinja za organsku kemijsku tehnologiju.

Opći podatci
Ime
Natalija
Prezime
Koprivanac
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 12. 09. 1943.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija