Objavljeno: .
Ažurirano: 23. listopada 2018.

Korbar, Andrej (Beograd, 25. XI. 1936), brodograđevni inženjer, stručnjak za pogon podmornica.

Diplomirao je na Vojnopomorskoj mašinskoj akademiji u Puli 1959. Kao vojni student diplomirao je na Tehničkome fakultetu u Rijeci 1973. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu magistrirao je 1980., a doktorirao 1984. disertacijom Utjecaj regeneratora, štetnih prostora i otpora strujanja na Stirlingov proces (mentor → I. Kolin). Služio je kao časnik na brodovima i podmornicama JRM-a (1959–69), gdje je bio i upravitelj stroja na podmornici Heroj. Od 1974. radio je na → Brodarskom institutu u Zagrebu, kojeg je bio i direktor (1990–91). Također je predavao kolegije o brodskome pogonu na FSB-u (1974−90), gdje je 1990. izabran za višega znanstvenoga suradnika. Umirovljen je 1993.

Područje njegova znanstvenoga i stručnoga rada je brodsko strojarstvo, tj. pogon podmornica. Autor je knjiga Osmotreno periskopom (2000), Vlastitim snagama do Heroja (2002), Podmorničarstvo. 100 godina (2007). Suosnivač je udruge Podmorničar (2008). Dobitnik je nagrade HAZU-a 2008.


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

KORBAR, ANDREJ. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 605.

Korbar, Andrej

Brodograđevni inženjer, stručnjak za pogon i poriv podmornica.

Opći podatci
Ime
Andrej
Prezime
Korbar
Mjesto i datum rođenja
Beograd (Srbija), 25. 11. 1936.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Nagrada
Nagrada HAZU

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje