Objavljeno: .
Ažurirano: 23. listopada 2018.

Koroman, Vladimir (Koromani kraj Pule, 31. VII. 1943), brodograđevni inženjer, stručnjak za sustave upravljanja na površinskim i podvodnim objektima.

Diplomirao je 1971., magistrirao 1981. te doktorirao 1997. disertacijom Sustav upravljanja malog podvodnog vozila (mentor → T. Šurina) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (FSB). Godine 1971. započeo je raditi na → Brodarskom institutu u Zagrebu. Bio je direktor Sektora za upravljanje sustavima i procesima (1992–2000), zapovjednik s formacijskim činom general-bojnika novoformiranoga Odreda za studij i razvoj oružanih sustava HV-a (1993–96), direktor Marketinga i prodaje (2000–04) te potom glavni direktor (2004–15) Instituta. Od 1989. predaje na FSB-u, gdje je izabran u zvanje redovitoga profesora 2008. Predaje kolegije Automatika te Hidraulika i pneumatika. Iste kolegije drži i na Veleučilištu Velika Gorica te na Politehničkome studiju u Puli.

Područja njegova znanstvenoga i stručnoga interesa su sustavi upravljanja na površinskim i podvodnim objektima, oružanim sustavima na brodovima te u energetskim postrojenjima. Suautor je udžbenika Hidraulika i pneumatika (1991) te udžbenika za srednje strojarske škole Elementi finomehanike (1991–2004). Član je HATZ-a od 2014.


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

KOROMAN, VLADIMIR. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 640.

Koroman, Vladimir

Brodograđevni inženjer, stručnjak za sustave upravljanja na površinskim i podvodnim objektima.

Opći podatci
Ime
Vladimir
Prezime
Koroman
Mjesto i datum rođenja
Koromani u Istri, 31. 07. 1943.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Brodarski institut,
Fakultet strojarstva i brodogradnje

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje