Objavljeno: .
Ažurirano: 1. srpnja 2021.

Kralj, Damir (Zagreb, 26. XII. 1959), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za taloženje i kristalizaciju.

Diplomirao je 1983. na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije; FKIT), a doktorirao 1990. na zagrebačkom Institutu Ruđer Bošković (IRB) disertacijom Nastajanje i transformacija vaterita, metastabilne modifikacije kalcij karbonata (mentorica Lj. Brečević). Nakon što je diplomirao zaposlio se na IRB-u, gdje je od 2012. znanstveni savjetnik, od 2005. voditelj Laboratorija za procese taloženja i od 2012. Predstojnik Zavoda za kemiju materijala. Uz to predavao je na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu (kolegij Ravnoteža i kinetika procesa u heterogenim sustavima), FKIT-u (Kristalizacija, Procesi taloženja u vodenim otopinama), te na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci (Taloženje i kristalizacija, Bioanorganska kemija), gdje je od 2010. izvanredni profesor. Bavi se temeljnim istraživanjima mehanizama i kinetike procesa taloženja (kristalizacije) u sustavima kruto-tekuće, primjenom taloženja u zaštititi okoliša, istraživanjima geokemijskih procesa i taloženja, biomineralizacijom i patološkom mineralizacijom, industrijskom kristalizacijom. Od 2016. član je HATZ-a.

Kralj, Damir

Kemijsko-tehnološki inžinjer, stručnjak za taloženje i kristalizaciju.

Opći podatci
Ime
Damir
Prezime
Kralj
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 26. 12. 1959.
Povezane ustanove
Institut “Ruđer Bošković”

Kategorije i područja
Kategorija