Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2018.

Krpan, Dragutin (Bjelovar, 29. XII. 1901 – Zagreb, 16. I. 1994), strojarski inženjer, stručnjak za motore i motorna vozila.

Diplomirao je 1927. na strojarskom odjelu Visoke tehničke škole u Grazu (TH Graz). Potom je radio u zrakoplovstvu i tvornicama motora i automobila u Parizu (Gnome et Rhône, Hispano-Suiza, Lorraine-Dietrich, Renault). Na Tehničkome fakultetu u Zagrebu bio je od 1941. honorarni predavač kolegija Gradnja i tehnologija brzohodnih motora na strojarsko-brodograđevnom odjelu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje). Te godine osnovao je Laboratorij za motorizaciju, koji se poslije razvio u Zavod za lake motore i motorna vozila (danas Zavod za motore i transportna sredstva) te bio njegov prvi predstojnik. Od 1959. bio je redoviti profesor. Uveo je i predavao kolegije Laki motori, Motorna vozila i Propulzioni motori. Bio je starješina strojarsko-brodograđevnog odjela (1952–53. i 1956–57), dekan (1959–60) te prodekan (1960–61) Fakulteta. Pružao je stalnu pomoć domaćoj industriji i gospodarstvu, održavši velik broj javnih predavanja. Osim znanstvenih i stručnih radova objavio je i osam udžbenika te četiri stručne knjige. Autor je djela Popravljanje i održavanje brzohodnih motora (1944), Goriva i maziva motora sa unutarnjim sagorijevanjem (1947), Laki motori, 1–2 (s D. Jerasom, 1961–64), Klipni motori s prednabijanjem (1969). Bio je osnivač Odbora za motore i vozila (→ Hrvatsko društvo za motore i vozila). Dobitnik je Nagrade za životno djelo (1973).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 226.

Iz arhive LZMK-a

D. Taboršak: KRPAN, DRAGUTIN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 8, 2013., str. 218.

Krpan, Dragutin

Strojarski inženjer, stručnjak za motore i motorna vozila

Opći podatci
Ime
Dragutin
Prezime
Krpan
Mjesto i datum rođenja
Bjelovar, 29. 12. 1901.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 16. 01. 1994.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje