Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2018.

Krstelj, Vjera (Rijeka, 13. II. 1939), strojarska inženjerka, stručnjakinja za nerazorna ispitivanja.

U Zagrebu je diplomirala 1963. na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu, a na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) magistrirala je 1970. te doktorirala 1982. disertacijom Teoretska analiza deformacije energetskog polja uslijed tehnoloških nehomogenosti u korelaciji sa stvarnim kriterijem ocjene kvalitete (mentor → J. Pirš). Na FSB-u radila je od 1963., gdje je od 1996. bila redovita profesorica, a umirovljena je 2006. Predavala je kolegije Defektoskopija, Fizička ispitivanja materijala, Tehnička kontrola te je uvela kolegije Kontrola bez razaranja i Osnove osiguravanja kvalitete. Bila je voditeljica Laboratorija za defektoskopiju (danas Laboratorij za nerazorna ispitivanja) (1964−94), prodekanica (1990−94) te dekanica (1994−96). Osnovala je Zavod za kvalitetu, kojega je bila prva predstojnica (1997−2003), te prvi u Hrvatskoj Centar za transfer tehnologije (CTT), kojega je bila direktorica (1996−2006).

Bavi se osiguravanjem i unapređenjem kvalitete, razvojem sustava kvalitete te ocjenom osjetljivosti i prikladnosti nerazornih ispitivanja. Suautorica je knjige Preporuka o izobrazbi osoblja u području kontrole bez razaranja (1983), udžbenika Ultrazvučna kontrola. Odabrana poglavlja (2003) te priručnika Penetrantska kontrola (2005). Predsjednica je Hrvatskoga društva za kontrolu bez razaranja od 1989. i Hrvatskoga inženjerskog saveza od 2011. Bila je osnivačica i prva predsjednica udruge Hrvatski laboratoriji CROLAB (2003), pridonijela je osnivanju Veleučilišta Velika Gorica (2003) bila je predsjednica Europske federacije za nerazorna ispitivanja (2009−12).


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

D. Taboršak: KRSTELJ, VJERA. Hrvatski biografski leksikon, sv. 8, 2013., str. 226.

Krstelj, Vjera
Strojarska inženjerka, stručnjakinja za nerazorna ispitivanja.

Opći podatci
Ime
Vjera
Prezime
Krstelj
Mjesto i datum rođenja
Rijeka, 13. 02. 1939.
Povezane osobe
Povezane udruge
Hrvatski inženjerski savez

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje