Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2018.

Lakoš, Stjepan (Stipe) (Vodice, 5. VII. 1932 − Split, 21. IV. 2017), inženjer pomorskog prometa, stručnjak za pomorsku meteorologiju i sigurnost plovidbe.

U Divuljama je završio Vojnopomorsku akademiju 1954. te Zapovjedno-stožernu školu 1968., a doktorirao je 1980. na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci (→ Pomorski fakultet u Rijeci) disertacijom Prilog istraživanju regulacije plovidbe u Jadranu. Bio je časnik JRM-a (1956−72), zapovjednik školskog jedrenjaka Lavsa, zamjenik zapovjednika i zapovjednik školskoga broda Jadran, nastavnik na Vojnopomorskoj akademiji iz kolegija Navigacija, Pomorska meteorologija i Hidrografija. Na Hidrografskom institutu u Splitu radio je 1972−82. Od 1982. radio je u Republičkom hidrometeorološkom zavodu SRH (→ Državni hidrometeorološki zavod), kao voditelj Pomorskoga meteorološkog centra u Splitu, gdje je (1992−96) bio pomoćnik ravnatelja. Na splitskom studiju Pomorskoga fakulteta u Dubrovniku (danas Sveučilišni odjel za studije mora u Splitu) od 1985. bio je izvanredni profesor, od 1998. redoviti profesor, a umirovljen je 2002. Predavao je kolegije Manevriranje i plovidba brodom te Sigurnost na moru. Od 1990. bio je predstojnik novoosnovanoga Zavoda za tehnologiju i ekonomiku pomorstva, te prodekan.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa unapređenje navigacije, sigurnost plovidbe i pomorska meteorologija. Bio je sudski vještak za pomorske nesreće, predsjednik Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije, danas Hrvatske (1980−91. i 1991−98), predsjednik Jedriličarskoga saveza Hrvatske, te glavni urednik Hidrografskoga godišnjaka i časopisa Vijesti Pomorske meteorološke službe Hrvatske 1994−95.


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

R. Krog: LAKOŠ, STIPE. Hrvatski biografski leksikon, sv. 8, 2013., str. 531.

Lakoš, Stjepan
Inženjer pomorskog prometa, stručnjak za pomorsku meteorologiju i sigurnost plovidbe.

Opći podatci
Ime
Stjepan (Stipe)
Prezime
Lakoš
Mjesto i datum rođenja
Vodice, 05. 07. 1932.
Mjesto i datum smrti
Split, 21. 04. 2017.
Povezane ustanove
Državni hidrometeorološki zavod

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje