Objavljeno: .
Ažurirano: 2. prosinca 2019.

Lončar, Ivan (Sisak, 13. IV. 1909 − Zagreb, 28. X. 2001), kemijski inženjer, stručnjak za tehnologiju vode, goriva i maziva.

U Zagrebu je diplomirao 1933. na kemijskom odsjeku Tehničkoga fakulteta (→ Fakultet kemijskoga inženjerstva i tehnologije). Habilitirao se 1958. radom o demineralizaciji tehnološke vode. U Elektrani Zagreb radio je kao pogonski kemijski inženjer od 1934. te kao viši industrijski inženjer od 1947. Od te godine radio je na strojarskom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje), gdje je od 1966. bio izvanredni profesor. Predavao je kolegije Eksperimentalna kemija, Tehnologija vode, goriva i maziva te Kemija u energetskim postrojenjima. Umirovljen je 1977.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa bila primjena regulacijskih i mjernih instrumenata u tehnologiji vode te projektiranje industrijskih postrojenja za pripremu tehnološke vode. Autor je Priručnika o ispitivanju i tehnološkim uvjetima podmazivanja parnih turbina, masti za podmazivanje ležaja. Dobitnik je Nagrade »Nikola Tesla« 1977.

Lončar, Ivan
Kemijski inženjer, stručnjak za tehnologiju vode, goriva i maziva.

Opći podatci
Ime
Ivan
Prezime
Lončar
Mjesto i datum rođenja
Sisak, 13. 04. 1909.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 28. 10. 2001.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje