Objavljeno: .
Ažurirano: 7. lipnja 2022.

Lovreček, Ivan (Zagreb, 11. X. 1918 – Zagreb, 3. V. 1981), kemijski inženjer, osnivač samostalnog Zavoda za kemijsko inženjerstvo Tehnološkoga fakulteta.

Diplomirao je na Kemijskom odjelu Tehničkoga fakulteta (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu 1943. Isprva je honorarno radio u Institutu za industrijska istraživanja (od 1945), a 1946. prešao je kao asistent na Tehnički fakultet, gdje se 1956. habilitirao predavanjem Bilansa materijala i energije kemijsko-tehnoloških procesa i operacija; od 1963. bio je redoviti profesor. Predavao je kolegije Osnove kemijskoga računanja, Kemijsko-tehnološki račun, Operacije kemijske industrije, Operacije prehrambene industrije s elementima projektiranja i dr. Bio je dugogodišnji predstojnik Zavoda za anorgansku kemijsku tehnologiju (1953–80), utemeljitelj i predstojnik Zavoda za kemijsko inženjerstvo (1963), starješina Kemijsko-tehnološkog odjela (1957–60), prodekan (1960–62., 1964–66., 1968–71), dekan Fakulteta (1962–64). Znanstveno i stručno bavio se kemijskom preradbom manganskih ruda, pepelom domaće nafte, sušenjem i oplemenjivanjem treseta i domaćih ugljena, postupcima desulfuriranja koksa. Autor je udžbenika Osnovi stehiometrije (1948), Stehiometrija (1950), Kemijsko-tehnološko računanje (1957), Kemijsko računanje (1968), Osnove kemijskog računanja (sa Z. Dugim, 1973).


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Kaštelan-Macan: Vizionari kemijsko-inženjerskoga studija. Zagreb, 2004., str. 218–226.

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919. – 2009. Zagreb, 2009., str. 300.

Lovreček, Ivan

Kemijski inženjer, osnivač samostalnog Zavoda za kemijsko inženjerstvo Tehnološkog fakulteta.

Opći podatci
Ime
Ivan
Prezime
Lovreček
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 11. 10. 1918.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 03. 05. 1981.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija